Aloitteet

Asukkaiden Helsinki -yhteislista on valmistellut ja yhdessä päättänyt useita aloitteita Helsingin politiikan suunnan muuttamiseksi. Niiden valmistelussa on kuultu laajasti asukas- ja ympäristöliikkeiden aktiiveja sekä monia eri alojen asiantuntijoita.

Kuntalaisaloite lähipalvelujen turvaamiseksi https://www.asukkaidenhelsinki.fi/etusivu/kuntalaisaloite-lahipalvelujen-turvaamiseksi/

Aloite tärkeiden viheralueiden ja kulttuuriympäristöjen säästämiseksi rakentamiselta https://www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/helsingin-tarkeat-viher-ja-virkistysalueet-seka-kulttuuriymparistot-tulee-saastaa-rakentamiselta/

Aloite lähidemokratiasta vaihtoehtona pormestarivallalle https://www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/lahidemokratia-vaihtoehtona-pormestarivallalle/

Tasa-arvoiseen Helsinkiin https://www.asukkaidenhelsinki.fi/etusivu/tasa-arvoiseen-helsinkiin/

Uusi suunta Helsingin asuntopolitiikkaan – asumismenot kuriin https://www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/uusi-suunta-helsingin-asuntopolitiikkaan-asumismenot-kuriin/

Helsinki teki koronavuonna 500 miljoonaa ylijäämää. Mitä tekisit 500 miljoonalla? https://www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/helsinki-teki-koronavuonna-500-miljoonaa-euroa-ylijaamaa/

Helsingillä on tarve ja mahdollisuus työllistää. https://www.asukkaidenhelsinki.fi/etusivu/helsingilla-on-tarve-ja-mahdollisuus-tyollistaa/

Lähipalvelut ja rahoitus turvattava sote-uudistuksessa. https://www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/lahipavelut-ja-rahoitus-turvattava-sote-uudistuksessa/

Asukkaiden Helsinki -vaaliohjelma https://www.asukkaidenhelsinki.fi/etusivu/asukkaiden-helsinki-vaaliohjelma/