Kuntalaisaloite lähipalvelujen turvaamiseksi

 

Helsinkiläiset tarvitsevat läheltä kotia monia kaupungin palveluita. Erityisesti lapsiperheet, vammaiset ja ikäihmiset tarvitsevat jatkuvasti kävelymatkan päässä olevia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kirjastoia, kouluja ja päivähoitoa.

Kaupunki on viime aikoina keskittänyt sosiaali- ja terveyspalveluja lakkauttamalla hyvin toimivia terveysasemia ja hammashoitoloita sekä kouluja ja päiväkoteja. Kun kaupungin tilinpäätökset ovat tällä vuosituhannella olleet jatkuvasti ylijäämäisiä, lähipalvelujen turvaaminen ei ole rahasta kiinni, vaan poliittisen eliitin säästölinjasta. Sen sijaan eri kaupunginosien asukkaat haluavat parempia ja ihmisen kokoisia lähipalveluita, joissa ihmiset kohdataan ystävällisesti tutussa ympäristössä heidän tarpeitaan kuunnellen hyvässä vuorovaikutuksessa.

– Tästä syystä Asukkaiden Helsinki -yhteislista tekee kaupungille aloitteen näiden lähipalvelujen turvaamiseksi, kertoo aloitteen valmistellut Olli Salin.

Aloitteen voi allekirjoittaa henkilökohtaisesti painetulla lomakkeella ja kuntalaisaloite.fi sivustolla maaliskuusta elokuuhun asti.

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/19143 

Tulostettavissa oleva adressi: Lähipalvelualoite 2021 OS 04032021

*****

Kuntalaisaloite:

Helsinkiläisten lähipalvelut on turvattava

Me allekirjoittaneet helsinkiläiset esitämme, että kaupunki turvaa valtuustokauden ohjelmissa ja tulevissa talousarvioissa helsinkiläisten keskeiset lakisääteiset peruspalvelut kävelymatkan etäisyydellä kussakin kaupunginosassa lähipalveluina.

Näitä palveluja ovat:
1. perusterveydenhuolto kaupungin omilla terveysasemilla ja hammashoitoloissa
2. sosiaaliasemat ja asukastalot
3. lasten päiväkoti, iltapäiväkerhot ja leikkipuistot (varhaiskasvatus)
4. peruskoulu
5. lähikirjasto
6. nuorisotalo
7. viheralueet, puistot ja lähiliikuntapaikat
8. joukkoliikenteen pysäkit

Helsingin keräämät satojen miljoonien eurojen ylijäämät (vuoden 2020 tulosennuste on noin 260 miljoonaa euroa ylijäämäinen) osoittavat, että kaupungilla on varaa parantaa lähipalveluja. Lähipalvelujen turvaaminen lisää helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia, parantaa elinympäristöä ja mahdollisuuksia osallistua monipuolisesti kulttuuriin sekä vähentää eriarvoisuutta.