Helsinkiläiset ehdottavat 500 miljoonan ylijäämille parempaa käyttöä

Aloiteketju tänään kaupungintalolla Helsingin ylijäämien käytöstä

Helsingin valtuustolle vietiin keskiviikkona koronaturvavälein asukkaiden ehdotuksia siitä, mihin kaupungin 500 miljoonan euron ylijäämistä halutaan ohjata lisää rahaa. Asukkaiden Helsinki -yhteislistan kokoamat ehdotukset vietiin kaupungin kirjaamoon yksi henkilö kerrallaan, aloiteketjuna koronaturvaohjeita toteuttaen.

Helsingin valtuusto päättää kahden viikon kuluttua 16. kesäkuuta kokouksessaan tilinpäätöksestä. Kaupunginhallitus esittää, että ylijäämä siirretään kaupungin taseen omaan pääomaan. Asukkaiden Helsinki -listan kokoamissa ehdotuksissa helsinkiläiset esittävät, että merkittävä osa ylijäämästä ohjataan koulutukseen, varhaiskasvatukseen, terveydenhuoltoon, vanhuspalveluihin, kulttuuriin, joukkoliikenteeseen ja muihin peruspalveluihin sekä työllisyyteen, ilmastotekoihin ja asumiskustannusten nousun hillitsemiseen.

 

Miksi pormestarit puhuvat vastoin parempaa tietoa?

Asukkaiden Helsinki -listan edustajat ihmettelevät kaupungin johdon lausuntoja, joiden mukaan ylijäämä ei olisi todellista rahaa, jota valtuusto voi ohjata asukkaiden tarpeiden mukaan.

– Pormestari Jan Vapaavuoren Helsingin Sanomissa esittämä väite, että kaupunki ei laita rahaa sukanvarteen, ja apulaispormestari Anni Sinnemäen twiitti, jonka mukaan jokainen sentti ylijäämistä on käytetty investointeihin, eivät ole totta, kommentoi asukkaiden aloitteiden kokoamiseen osallistunut Yrjö Hakanen.

Kaupunki on kasvattanut runsaassa kymmenessä vuodessa rahavarat lähes viisinkertaiksi, jo yli 1 600 miljoonaan euroon. Lisäksi kaupungilla on jo kaksi kertaa enemmän lainasaatavia kuin velkoja, Hakanen muistuttaa.

– Eivätkä kaikki investoinnit ole järkeviä. Esimerkiksi Kruunusiltoihin aiotaan käyttää ainakin 350 miljoonaa samaan aikaan kun homekouluja on korjaamatta ja edullisista kaupungin vuokra-asunnoista on huutava pula.

 

Lisäbudjetti tarvitaan

Asukkaiden Helsinki -listan mielestä kaupunginvaltuuston pitää ohjata ylijäämistä osa tämän vuoden toimintamenoihin. Luontevin tapa siihen on lisätalousarvion tekeminen.

Pelkästään ylitysvaltuudet lisämenoihin, joita esimerkiksi kouluille on aiheutunut koronapandemiasta, eivät riitä korjaamaan pitkään jatkunutta peruspalvelujen alibudjetoimista. Peruspalvelujen alibudjetointi selittää osaltaan kaupungin talouden jatkuvaa suurta ylijäämäisyyttä.

Seuraavassa esimerkkejä helsinkiläisten ehdotuksista siitäm mihin 500 miljoonan euron ylijäämästä pitäisi ohjata rahaa.

 

Esimerkkejä aloitteista valtuustolle

Ehdotan, että huomattava summa ohjattaisiin Meri-Rastilan segregaatiokehityksen ehkäisemiseen lisäämällä ja parantamalla alueen lähipalveluja ja mm. korjaamalla kaupungin omistamia suojeltuja arvorakennuksia ja avaamalla ne asukkaiden käyttöön. Pitkään laiminlyödyn alueen segregaatiokehitystä ei ehkäise asukkaiden lähimetsien myyminen kalliiden omistusasuntojen rakennusmaaksi, mitä kaupunkisuunnittelu ehdottaa ratkaisuksi.

– Helena Saarikoski, Vuosaari

*****

Esitän, että tänä vuonna valtuusto lisää varoja seuraaviin kohteisiin:

 1. terveysasemien jonojen purkuun (hoito- ja terapiatakuu, palkat jne) 20 milj €
 2. ympärivuorokautisen hoivaan ja kotihoitoon (mitoitus ja työaika) 20 milj €
 3. hammashoidon jonojen purkuun, oikomiseen ja protetiikkaan       10 milj €
 4. päiväkotien ryhmien pienentämiseen ja pätevään henkilöstöön 20 milj €
 5. peruskoulun pienryhmiin, erityisopettajiin ja kuraattoreihin       20 milj €
 6. toisen asteen maksuttomuuden turvaamiseen ja oppilashuoltoon 20 milj €
 7. etsivään nuorisotyöhön ja nuorisotaloihin uusille asuinalueille 10 milj €
 8. kirjastojen aineistojen ja toiminta-aikojen lisäämiseen (sis palkat) 10 milj €
 9. kansallisen kaupunkipuiston ja siirtolapuutarhojen infrastruktuuriin 10 milj €
 10. lähiliikuntapaikkojen, puistojen ja viheralueiden infrastruktuuriin     10 milj €
 11. kaupungin henkilöstön korona-ajan palkitsemiseen (1000 €/hlö)     40 milj €

Vuoden 2020 ylijäämistä siirretään ennen tilinpäätöstä yhteensä  190 milj €, jolloin ylijäämää vielä jää 308 miljoonaa vaikkapa homekoulujen, päiväkotien ja muiden palvelutilojen sisäilmaongelmien kuntoon saattamiseen.

– Olli Salin, Hermanni

*****

Olisi tärkeää muistaa, että Kaskon toimialalle kohdistuu tänä vuonna ylitysoikeuden mahdollisesta myöntämisestä huolimatta vielä 4,5 miljoonan euron leikkaus. Näin siis vaikka tilanne on jo ennen koronaa ollut se, että erityisen tuen ja tehostetun tuen sekä kouluterveydenhuollon saatavuudessa on pitkittynyttä vajetta. Täytyy myös muistaa, että koronan takia syntyneiden oppimisvajeiden paikkaamiseen voi mennä kuukausia tai jopa vuosia, ja näitä ei saada kursittua kiinni tuottavuustavoitteiden kautta vaan lisäresursseja antamalla.

– Jenni K.

*****

Helsingin 500 miljoonan ylijäämää tulisi käyttää päästöttömän joukkoliikenteen investointeihin sekä noin 50 miljoonaan kulttuuriväen työtilaisuuksiin.

– Topi Saksala

*****

Käyttäisin ylijäämän suunterveydenhuollon jonojen purkamiseen sekä mielenterveyspalveluihin.

– Jonna W.

*****

Laittaisin nuorten ja lasten neuropsykiatriseen- ja psykoterapiahoitoon paljon ja loput koulujen erityisopetukseen!

– Helena T.

*****
Lasten hyvinvointiin ja kohtaamiseen vois siivun ottaa!

– Eitsu P.

*****

Ehdotan että Helsingin Kaupungin 500 miljoonan euron ylijäämästä käytettäisiin 10 % kaupungin tyhjien kiinteistöjen peruskunnostamiseen.

– Joonika Kaukoranta

*****

Esitän, että ylijäämistä ohjataan tämän vuoden toimintamenoihin:

– täyttämällä alibudjetoinnin aukot peruspalveluiden tuottamisessa;

– pienentämällä päiväkotiryhmiä;

– lisäämällä resursseja erityistä tukea tarvitsemien lasten koulunkäynnin tukemiseen;

– lisäämällä vanhusten kotihoidon resursseja ja ympärivuorokautisen hoivan paikkoja; ja

– laskemalla joukkoliikenteen lippujen hintoja.

– Maija Hakanen

*****

Lasten ja nuorten hyväksi ehdottomasti. Lisäksi opettajien tulospalkkiot maksuun. Tavoitteet saavutettu ja jos kerran kaupunki tehnyt 500 miljoonaa ylijäämää. Ettei vaan menis Vapaavuoren ja kumppanien taskuun

– Tarja R.

*****

Perustaisin 300 uutta vakanssia kaupungin ikääntyneiden kotihoitoon, uusilla työehdoille, paremmalla palkalla ja todellisella työpaikkademokratialla, joka perustuu aitoon työväeston vaikutusvaltaan ja tasa-arvoon. Samaten rahoittaisin investointeja, jokka kehittäisivät kaupungin kotihoitoon palvelutalotyyppistä toimintaa.

–Anneli Korhonen

******

Minä käyttäisin Helsingin 500 miljoonan ylijäämiä siihen, että jokainen lapsi saisi päivähoitopaikan kodin lähellä olevasta päiväkodista.

– Heikki K.

*****

50 miljoonaa euroa hammaslääkäri- ja hammashoitajaresurssien, sekä niiden tarvitsemien välineiden, tilojen yms. hankkimiseen, jotta kaupunki voi voittaa kilpajuoksun reikiintymistä vastaan ja parantaa kaupunkilaisten terveystilanetta merkittävästi.

–Tiina Sandberg

*****

Tarvitaan vesivoimistelutilat Koskelan uuteen monipuoliseen senioritaloon.

–Toivo Koivisto

(Artikkelin kuva aloitteiden viemisestä 2.6. kaupunginvaltuustolle, yksi henkilö kerrallaan.)