HANNU AALTONEN 1106

Pidän erittäin tärkeinä ja pikaista korjausta vaativina nuorten ja huono-osaisten sekä vanhusten ja vammaisten asioiden kuntoon saattamista. Helsinki on varakas kaupunki ja voi panostaa syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyvinvointiin, koulutukseen, työpaikkoihin ja oppisopimuskoulutukseen. Nyt monen nuoren tilanne on kestämätön ja ihmisarvon vastainen. Tämä koskee myös vanhuksia, vammaisia ja köyhää kansaa. Nämä asiat minä ensin korjaisin, jos minulla siihen mahdollisuus olisi.

Satamatyömies (terminaalimies).

Roihuvuori

haaltonen5@gmail.com

1 106