HEIKKI MÄNNIKKÖ 1119

Asukkaiden Helsinki yhteislistan aloite viher- ja virkistysalueiden sekä kulttuuriympäristöjen säästämiseksi on nykyaikainen esimerkki kokonaisvaltaiseksi yhteiskunnan kehittämiseksi. Nostaisin ulkoilun harrastajana sieltä esiin vaatimuksen säästää mm. Keskuspuisto rakentamiselta. Yhteislistan esittämien tavoitteiden ohella painotan valtakunnallisesti seuraavia kuntalaisten elämälle merkittäviä asioita:

Kuntien itsenäisyys ja tehtävät säilytettävä: Kuntien itsenäisyys tulee säilyttää ja maakuntajako on peruttava, koska se siirtää päätöksenteon kauas kuntalaisista. Kuntaorganisaatio kykenee hoitamaan kaikki tänään kunnille kuuluvat tehtävät. Kuntien tehtävien ulkoistaminen ja yksityistäminen on lopetettava ja SOTE-palvelut säilytettävä kuntien vastuulla.

Tarvitaan kansallinen energiayhtiö: Esitän tavoitteeksi yhteiskunnallista energiayhtiötä, joka hoitaa energian siirron sekä myynnin ja asukkaille valtakunnallisesti harmonisoidut samat sähkötariffit.

Turvallinen kansanpankki: Tarvitsemme ”Yhteiskunnallisen Kansanpankin”, jossa eläkeläinen ja palkansaaja voivat keinottelun ulkopuolella säilyttää riskittömästi ja maksuttomasti pieniä tulojaan. Tämä on välttämätöntä, koska tänään keinottelun ja riskinoton piiriin pyritään saattamaan myös ansio- ja eläketulot.

Maksuton tietoliikenneverkko: Tänään kaikki tärkeät toiminnot on siirretty verkkoon. Asukas selviytyäkseen tarvitsee tietokoneen ja verkkoyhteyden. Katson, että sitä varten tulee luoda yhteiskunnan omistama tietoliikenneverkko ja ihmisille turvattava maksuton tietoliikenne ja sen tuki.

Vahva tunnistautuminen perusoikeudeksi: Kaikessa asioinnissa tarvitaan aina vahva tunnistautuminen. Katson, että meidän tulee kehittää järjestelmä, jossa kaikille asukkaille järjestetään vahvaan tunnistautumiseen ja matkustamiseen kelvollinen dokumentti, joka tarvittaessa korvaa passin.

Laborantti/toimittaja, Kansan ääni-lehden toimitussihteeri

Hermanni 

https://www.facebook.com/heikki.mannikko.1/

1 119