PÄIVI HEDMAN 1 111

Olen kahden aikuisen pojan äiti ja kahden kouluikäisen lapsen isoäiti Mellunmäestä. Minulle tärkeitä asioita ovat yhdenvertaisuus, terveys ja hyvinvointi, koulutus ja turvallisuus.

Hyvinvointia ja terveyttä tuovat Helsingissä toimivien lähipalvelujen lisäksi luonto, kaupunkimetsät ja muut viheralueet. Niiden karsiminen on lopetettava ja niiden suojeluun ja lisäämiseen ohjattava resursseja.  Yhteiskunnassa tulee kohdella kaikkia ihmisryhmiä yhdenvertaisesti ja varmistaa kuntalaisille helposti ja lähellä tavoitettavat peruspalvelut ja muu tarvittava tuki. Lähipalvelujen lakkauttamiset on pysäytettävä ja niiden toiminta turvattava kattavana.

Ikääntyneiden sekä vammaisten hoivaan ja hoitoon on ohjattava lisää resursseja, samoin varhaiskasvatukseen. Hoito- ja muuta henkilökuntaa taas saadaan palkkausta ja työoloja parantamalla.

Helsinki ei saa enää sivuuttaa asunnottomien eikä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asioiden hoitoa vain siksi, että harvat heistä jaksavat vaatia oikeuksiaan.

Nuorten mielenterveyspalveluiden ja työllistymisen ongelmiin on pyrittävä nopeasti löytämään toimivia ratkaisuja. Lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin takaaminen on tulevaisuuteen panostamista. Myös maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen panostukset tuottavat vakautta ja hyvinvointia Helsinkiin.

Helsingin on aktiivisesti kitkettävä syrjintää ja rasismia kaikissa toimissaan ja luotava ilmapiiri, jossa kaikki ikään, sukupuoleen, varallisuuteen, etniseen taustaan, uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta voivat kokea osallisuutta ja turvallisuutta.

Terveydenhoitaja

Mellunmäki

hedmanpaivi@gmail.com