TIINA SANDBERG 1129

Olen 47-vuotias kansalaisaktivisti ja SKP:n pääsihteeri Puistolasta. Koulutukseltani olen ympäristösuunnittelija, AMK.

Poliittista kokemusta olen kerännyt toimimalla Helsingin kaupungin liikuntalautakunnan varajäsenenä edellisellä valtuustokaudella, Helsingin kaupungin asuntojen yhtiöiden hallituksissa ja vuokralaisdemokratiatoiminnassa, Asukasliiton järjestösihteerinä, Kuluttajariitalautakunnan vuokra-asiajaostossa, sekä Euroopan vasemmiston hallituksessa ja erilaisissa työryhmissä.

Erityisesti olen kiinnostunut kestävän kehityksen mahdollisuuksien kehittämisestä irtautumalla kapitalistisista rakenteista, asuntopolitiikasta ja erilaisista ratkaisuista, joilla vähennetään eriarvoisuutta ja taataan ihmisille yhtäläiset mahdollisuudet yhteiskunnassamme niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin.

Näiden lisäksi toimin Helsingin kaupungin asuntojen, HEKA:n, asukasdemokratiassa talotoimikunnan puheenjohtajana, VTK:n jäsenenä ja VNK:n varajäsenenä.

Pääsihteeri (SKP), ympäristösuunnittelija (AMK), talotoimikunnan puheenjohtaja (HEKA), Euroopan vasemmiston hallituksen jäsen

Puistola

tiinasandberg.info

TiinaMSandberg

 tiina.m.sandberg

 tiinasandberg

tiina.maria.sandberg@gmail.com

1 129