Valtuustoinfo 6/2021

Helsingin valtuuston kokouksessa eilen 31.3. herätti eniten keskustelua ensimmäinen Malmin lentokentän alueelle valmisteltu asemakaavaehdotus ja Stadionin perusparannushankkeen lisärahoitus. Alun teknisten viivästysten kanssa kokous venyi lähes kuuteen tuntiin.

Stadionin perusparannuksen hinta

Olympiastadionin perusparannuksen ja Stadionin alle rakennettujen hallitilojen kokonaishinta nousi 336,9 miljoonaan euroon. Helsingin osuus siitä 168,4 miljoonaa ja valtio kattaa loput. Valtuuston päätettäväksi tuli 37,9 miljoonan lisärahoitusosuus, kun hankkeen kokonaiskustannukset kasvoivat noin 75,9 miljoonalla.

Stadionin kustannusten nousun taustalla ovat rakennusalan hintojen nousun lisäksi mm. kansainvälisten jalkapallo- ja muiden suurtapahtumien kiristyneet turvallisuusvaatimukset, rakennustekniset peruskorjaukset hankaluudet ja Stadionin alle rakennetut laajat halli- ym tilat.

Malmin Nallenrinteen asemakaava

Valtuusto hyväksyi äänin 54-31 Malmin lentokentän alueen eteläosaan, kenttärakennusten ympärille ja Tattarinharjuntien varrelle kaksi asemakaavaa, jotka mahdollistavat yhteensä noin 5 000 asukkaan alueen rakentamisen.

Kaavat ovat ensimmäinen osa Malmin lentokentän alueen uudessa rakentamisessa. Vastaesityksenä oli ensin esitys palauttaa kaava odottamaan Malmin aluetta koskevien juridisten prosessien ratkeamista. Sen jälkeen valtuusto torjui esityksen asian palauttamisesta tarkentuneiden luontoselvitysten ottamiseksi huomioon. Lopuksi äänestettiin samoin numeroin kaavamuutoksen hylkäämisestä.

Vastaesitysten ja hylkäämisen puolesta äänestivät lähinnä RKP:n, perussuomalaisten, keskustan, kristillisten, Terveen Helsingin, Avoimen puolueen, Liike Nytin sekä puolet kokoomuksen ryhmästä, Sinikka Vepsä SDP:stä ja VAS:sta Sami Muttilainen ja Said Ahmed Suldaan.

Valtuusto päätti lisäksi yksimielisesti Kuninkaantammen koulu- ja päiväkotihankkeen, pari pienempää kaavamuutosta ja aloitteen matkakorttien saattamisesta sukupuolineutraaleiksi.

Seuraava valtuuston kokous on 21. huhtikuuta.