MARJUT OLLITERVO 1122

Olen kansalaisaktiivi ja luovan työn tekijä. Olen toiminut aikaisemmin pyöräaktiivina ja pyöräjärjestöjen luottamustehtävissä liki 10 vuoden ajan. Minulle polkupyörä on liikenneväline ja pyöräilyn edistäminen keino saavuttaa terveellisempi, tasa-arvoisempi ja ihmisystävällisempi kaupunki. Tämä tavoite minulla on edelleen.

Arvoiltani olen vasemmalla. Minulle tärkeitä teemoja ovat tasa-arvo, hyvinvointi ja luonto. Nämä arvot kulkevat yhdessä, ja niiden edistäminen on myös välttämätöntä sivistyneen ja rauhanomaisen yhteiskunnan säilyttämiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Aiemmin itsestäänselvänä pidetty kapitalistinen jatkuvan talouskasvun oppi on tullut tiensä päähän, kun ympäristön rajat ovat tulleet vastaan. Rajallisella maapallolla ei voi olla rajatonta kasvua. Yhteiskuntaa on muutettava hallitusti siihen suuntaan, ettei loputon varallisuuden haaliminen ihmisiä ja luontoa riistämällä ole enää kannattavaa, ja ettei kenenkään toimeentulo ole riippuvainen ympäristöä tuhoavasta työstä.

Olen autismin kirjolla. Katson usein asioita eri kantilta kuin muut ja näen kokonaisuuksia, syy-yhteyksiä ja kaavoja. Minulla on taipumus perehtyä syvällisesti käsillä olevaan asiaan. Analysoin ilmiöitä ja saatan kyseenalaistaa itsestäänselvinä pidettyjä totuuksia. Minulla on elämänmittainen kokemus erilaisuudesta sekä siitä, miten merkittävästi ympäristö vaikuttaa ihmisen terveyteen.

Luonnossa liikkuminen ja taiteen tekeminen – teatteri, tanssi, musiikki, impro, kirjoittaminen yms – ovat minulle tärkeitä ja elämän ylläpitäviä voimia.

tanssitaiteen maisteri, kaupunkifillaristi

Oulunkylä

www.marjutollitervo.fi/
twitter.com/cyclite

1 122