MIKA NYMAN 1121

Työskentelen kulttuuriperinnön parissa kansainvälisissä yhteyksissä. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani on alue, joka ulottuu Iranista Intiaan. Kehitän kulttuuriperintöön liittyviä IT-järjestelmiä.

Tärkeimmät tavoitteeni politiikassa liittyvät kansalaisvaikuttamisen edistämiseen. Kannatan lähipalveluja ja suoria kohtaamisia ihmisten kesken. Pyrin löytämään vastapainoja ja vastavoimia Helsingin itsetarkoitukselliselle kasvulle ja nostamaan esiin pienten asioiden tärkeyttä viihtyvyydelle ja matkailulle. Haluan tukea pienyrittäjyyttä mukaan lukien taiteet ja käsityö.

Toimittaja, yrittäjä

Suomenlinna

mika.nyman@gmx.com

1 121