Yhdessä toimien voimme vaikuttaa

 

Meiltä on kysytty, miksi Ympäristöliike Helsingin nimellä vaaleihin osallistuva ryhmä on lähtenyt pois Asukkaiden Helsinki -yhteislistalta. Samaa ihmettelemme mekin.

Asukkaiden Helsinki -yhteislista päätettiin muodostaa lokakuussa. Mukana olivat alusta alkaen myös Mika Välipirtti ja hänen vetämänsä Ympäristöliike Helsinki -ryhmä. Asukkaiden Helsinki -vaaliohjelma, kampanjasuunnitelma, ehdokkaiden asettaminen yhteislistalle ja kaikki muut päätökset tehtiin yksimielisesti.

Tässä yhteistyössä kaikki ovat tasa-arvoisia eikä kukaan tai mikään ryhmä etusijalla. Suurin osa ehdokkaistamme on puolueisiin sitoutumattomia ja puoluetoimintaan osallistuneita on viidestä eri puolueesta. Meitä yhdistävät yhteisen vaaliohjelman tavoitteet ja pyrkimys avata asukkaille lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Vain viikko ennen kuin ehdokaslistat piti jättää (ennen kuin vaalit siirrettiin), Mika Välipirtti ilmoitti yllättäen haluavansa viedä Ympäristöliike Helsingin omalle erilliselle listalle. Tähän ei liittynyt mitään ehdotuksia Asukkaiden Helsinki -yhteislistan toiminnasta tai sen muuttamisesta. Käydyissä keskusteluissa Välipirtti ja muut Ympäristöliike Helsingin listalle siirtyneet eivät vastanneet mihinkään esityksiin, joita teimme yhteistoiminnan jatkamiseksi yhteislistalla. Osa Ympäristöliike Helsingin ehdokkaista oli valmis jatkamaan yhteisellä listalla.

Pidämme valitettavana sitä, että suunnanmuutosta Helsingin kehitykseen haluavia voimia hajotetaan erillisille listoille. Yhdessä voimme vaikuttaa enemmän ja saada parempia tuloksia. Yhteistyön rikkominen ei millään tavalla edesauta asukkaiden ja luonnon asettamista etusijalle Helsingin päätöksenteossa.

Asukkaiden Helsinki -yhteislistalle on tullut lisää ehdokkaita ja jatkamme toimintaa lähiluonnon, lähipalvelujen, lähidemokratian ja tasa-arvon puolesta. Tervetuloa mukaan!

Koordinaatioryhmän jäsenet
Olli Salin, Helena Saarikoski, Merikukka Kiviharju, Yrjö Hakanen