Eläkeläisten terveisiä budjettiriiheen

Tuon eläkeläisten terveisinä erittäin huolestuneen viestin. Budjettiesitys uhkaa vakavasti pienituloisten ihmisten ja perheiden toimeentuloa, koska asumistuesta leikataan 363 miljoona euroa, työttömyysturvasta 570 miljoonaa euroa ja jopa viimesijaisesta toimeentulotuesta 100 miljoonaa euroa. Pelkästään nämä leikkaukset ovat yli miljardi euroa, joka merkitsee indeksijäädytyksen myötä köyhyyden lisääntymistä 50000 ihmisellä. Näistä lähes 15 tuhatta on lapsia. Yksinhuoltajaperheet joutuvat köyhyyteen […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 14/2023

Helsingin valtuustossa tapahtunutta 13.9.2023 Kaupunginvaltuustossa oli taas vain vähän varsinaisia asioita. Laajin keskustelu käytiin ympäristöraportista, joka oli kuitenkin vain tiedoksi merkittävä asia. Kansliapäällikkö vaihtuu ja hallintosääntöön tehtiin nuorten aloitteiden käsittelyä koskeva muutos. Kokouksen alla osoittivat kaupungintalon luona hekalaiset mieltä kohtuuttomia vuokrankorotuksia vastaan (tämän artikkelin kuva mielenosoituksesta). Uusi kansliapäällikkö Valtuusto valitsi suljetulla loppuäänestyksellä kansliapäällikön, kun nykyisen […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 13/2023

Helsingin valtuustossa 30.8.2023 tapahtunutta Kaupunginvaltuustossa oli useita asemakaavojen muutoksia, niistä merkittävimpänä Haagan liikenneympyrän ja Vihdintien kaavamuutos. Lisäksi valtuusto hyväksyi eräitä henkilövaihdoksia luottamustehtävissä ja muutamia vastauksia valtuutettujen aloitteisiin. Mika Raatikainen (PS) valittiin kaupunginhallituksen jäseneksi Jussi Halla-aho pyydettyä vapautusta tehtävästä. Mari Rantasen tilalle kaupunginhallituksen varajäseneksi valittiin Laura Korpinen (PS). Kaupunkiympäristölautakuntaan valittiin Atte Kalevan (kok) tilalle Katri Penttinen. […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 12/2023

Helsingin kaupunginvaltuustossa 16.8.2023 tapahtunutta Helsingin valtuusto aloitti syyskautensa  kyselytunnilla ja valtuutettujen aloitteisiin annettujen vastausten käsittelyllä. Varsinaisia päätösasioita oli vähän, merkittävin oli Pihlajamäen ostoskeskuksen alueen eteläisen osan asemakaava. HEKAn vuokrankorotukset Kyselytunnilla pormestari Juhana Vartiainen (kok) selitteli kaupungin asuntoyhtiö HEKAn korkeita vuokrankorotuksia sillä, että pitkällä aikavälillä vuokrat HEKAssa ovat kohtuulliset. Hän kertoi kaupunginhallituksen konsernijaoston näkevän ongelmana sen, […]

Lue lisää

 Valtuustoinfo 11/2023

Helsingin valtuustossa 21.6.2023 tapahtunutta Valtuuston kokouksen pääasiana oli viime vuoden tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittely. Molempiin liittyi isoja kysymyksiä, joissa olisi voitu toimia toisin – mutta kukaan valtuutetuista ei tehnyt mitään muutosesityksiä. Kaupunki teki edellistäkin vuotta enemmän ylijäämää eli voittoa, mutta siitä ei ohjattu yhtään euroa lisää palveluihin, jotka kärsivät resurssipulasta. Palkkasotkusta vastuulliset saivat vastuuvapauden, […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 10/2023

Kaupunginvaltuustossa 14.6.2023 tapahtunutta Helsingin valtuuston eilisessä kokouksessa tehtiin henkilövalintoja ja päätettiin jatkaa sote-palvelujen keskittämistä, tällä kertaa Itä-Helsingin osalta. Valtuuston kokoukseen saivat ensi kertaa osallistua myös kaksi nuorisoneuvoston edustajaa, joilla on kuitenkin  puheoikeus vain niissä asioissa, joista valtuuston puheenjohtaja kussakin kokouksessa päättää. Henkilövalintoja Valtuuston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vihreiden Reetta Vanhanen, kun Fatim Diarra luopui tehtävästä tultuaan […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 9/2023

Kaupunginvaltuustossa 24.5.2023 tapahtunutta Helsingin valtuuston viime viikon kokouksessa laajimman keskustelun herätti esitys hallintosäännön muuttamisesta niin, että nuorisovaltuusto saa edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudella valtuuston kokouksiin. Muista päätöksistä merkittävimpiä olivat HUS-järjestämissopimus ja muutokset rakennusjärjestykseen. Nuorisovaltuustolle puheoikeus valtuustossa Hallintosäännön muutoksella nuorisovaltuusto sai oikeuden nimetä edustajat, jotka saavat läsnäolo- ja puhe-oikeuden valtuustossa. Tämän päätöksen yhteydessä käytiin laaja keskustelu siitä, […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 8/2023

Kaupunginvaltuustossa 10.5. tapahtunutta Helsingin valtuuston kokouksen laajin keskustelu käytiin asumisen ja maankäytön ohjelman seurantaraportista. Varsinaisia päätösasioita oli jälleen vain muutama. Kyselytunti Kokous alkoi kyselytunnilla. Minna Lindgren (vihr) kysyi kaupungin edunvalvonnasta sote-rahoituksessa, Silja Borgarsdóttir Sandelin (Rkp) Helsingin tavoitteista hallitusneuvottelujen suhteen ja Eveliina Heinäluoma (sd) Sörnäisten vankilan lopettamisesta, jolloin sen rakennukset voidaan ottaa muuhun käyttöön. Sote-palvelujen rahoituksesta […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 7/2023

Kaupunginvaltuustossa 26.4. tapahtunutta Helsingin valtuusto hyväksyi asemakaavanmuutoksen, joka mahdollistaa tapahtuma-alueen muodostamisen Suvilahteen. Laajinta keskustelua herättivät nuorten aloitteet ja niihin annetut vastaukset. Paljon enemmän on tapahtunut taas muualla kuin valtuustossa. Kaupungin johtaminen on sekaisin eikä asiaa taida auttaa se, että sotkua selvittämään on kansliapäällikkö palkannut palkkakaaoksen takia eroamaan joutuneen henkilöstöjohtaja Nina Grosin! Suvilahden tapahtuma-alue Kalasataman keskuksen […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 6/2023

Helsingin kaupunginvaltuustossa 5.4.2023 tapahtunutta Pääsiäisviikolla kokoontuneessa kaupunginvaltuustossa eniten keskustelua herättivät Kruunuvuorenrannan palvelukortteli, Postipuiston eteläisen alueen asemakaava ja Malmin hautausmaan vainajatilat. Ylisuuret päiväkodit Petra Malin (VAS) avaus viritti keskustelun suurten päiväkotien ja niiden tilaratkaisujen ongelmista. Keskustelu käytiin Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin hankesuunnitelmasta, johon sisältyy 200 lapsen päiväkoti ja 950 oppilaan peruskoulu, nuorisotila ja liikuntatiloja. Mari Holopainen (vihr) muistutti, […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 5/2023

Kaupunginvaltuustossa 15.3.2023 tapahtunutta Helsingin valtuuston eilisen kokouksen merkittävimmät päätökset koskivat kaavoitusta. Lisäksi päätettiin mm. Kontulan pelastusaseman uudisrakennuksesta. Hermanninrannan ja muita kaavoja Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Hermanninrantaan asemakaavan, joka mahdollistaa noin 5 500 asukkaan asuinalueen rakentamisen Kalasataman ja Arabianrannan väliin. Kaava merkitsee mm. rantapuiston rakentamista, yhdeksää asuinkorttelia, puurakentamista, koulua, kahta päiväkotia ja urheilukenttää. Rantapuisto tehdään vetsille joutomaalle […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 4/2023

Kaupunginvaltuustossa 1.3.2023 tapahtunutta   Helsingin valtuuston maaliskuun alun kokouksen ainoa keskustelu käytiin kyselytunnilla. Aihe oli tärkeä aihe, neljä samaan aihepiiriin liittyvää kysymystä koulujen eriytymisestä, eriarvoistumisesta, maahanmuuttajataustaisten lasten suomen/ruotsin kielen opiskelusta ja lähikouluperiaatteen toteutumisesta. Pormestarit kertoivat, että koulujen eriytymiseen ja eriarvoistumiseen suhtaudutaan vakavasti. He lupailivat tarveperusteisen rahoituksen lisäämistä, mutta nämä puheet jäivät yleiselle tasolle. Sama koski […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 3/2023

Kaupunginvaltuustossa 15.2.2023 tapahtunutta Tässä – valitettavasti viiveellä – joitain tietoja valtuuston helmikuun puolivälin kokouksesta. Kokouksen laajin keskustelu käytiin pohjoisbaanan yleissuunnitelmasta. Vähemmällä keskustelulla päätettiin Ala-Malmin Pikitehtaankorttelin asemakaavasta. Lisäksi listalla oli vastauksia valtuutettujen aloitteisiin. Pohjoisbaana Valtuusto hyväksyi pohjoisbaanaksi nimetyn pyöräliikenteen runkoyhteyden toteuttamissuunnitelman. Käpylän asemalta radan vartta Vantaan rajalle rakennettavan baanan kustannusarvio on 28,7 miljoonaa euroa. Baana toteutetaan […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 2/2023

Valtuuston kokous 1. helmikuuta 2023 alkoi kyselytunnilla, jossa keskusteltiin Hakaniemen rantatien liikenteestä rakennustöiden aikana, Suomi/Ruotsi toisena kielenä S2-kielen opetuksesta ja STOP VaKava leikki -mielenosoituksen yhteydessä kerättyjen varhaiskasvatuksen olosuhteiden parantamisehdotusten toteuttamismahdollisuuksista. Kyselytunnilla ei tehdä päätöksiä, mutta valtuutettujen kysymyksiin annetuissa vastauksissa on usein tärkeää tietoa. Esimerkiksi S-opetuksessa on Helsingin peruskouluissa 23 % oppilaista ja määrä on kasvanut […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 1-2023

Kaupunginvaltuustossa 18.1.2023 tapahtunutta Helsingin valtuuston kevätkauden ensimmäisessä kokouksen asialistalla oli pääasiassa kaavoitus- ja kiinteistöpäätöksiä. Se kuvaa valtuuston roolin muutosta, kun Helsingin pormestari- ja toimialauudistuksen myötä suurin osa muiden toimialojen päätöksistä tehdään lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja virkamiesjohdossa. Valtuuston kokousta edelsi #stopvakavaleikki-mielenosoitus, jossa vaadittiin päättäjiä ryhtymään heti toimiin varhaiskasvatuksen kriisin ratkaisemiseksi. Konkreettisia ratkaisuja mielenosoittajille ei luvattu, vaikka valtuutetut […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 21/2022

Helsingin valtuuston syyskauden viimeisessä kokouksessa laajimmat keskustelut käytiin Vuosaaren keskustan länsiosan asemakaavasta, metron junakulunvalvonnan toteutuksesta ja edellisen vuoden arviokertomuksen johdosta suoritetuista toimista. Palkkakehitysohjelma jäi torsoksi Jo vuosi sitten tämän vuoden budjetissa päätetyn palkkakehitysohjelman toteuttaminen on ollut kummallisen hidasta. Henkilöstöhallinnon johto on sitä viivyttänyt niin, että pienimpien palkkojen nostamiseen ja rekrytointiongelmien vähentämisen varatusta 5 miljoonan määrärahasta […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 20/2022

Kaupunginvaltuuston viime keskiviikon kokouksen pääasiana oli vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2025 hyväksyminen. Lisäksi käsiteltiin vastauksia valtuutettujen aloitteisiin ja valittiin uuden lain mukainen sotepe-lautakunta. Budjetti lähes kaikin osin yksimielisesti Valtuuston edellisessä kokouksessa oli käyty keskustelu talousarvioesityksestä. Silloin äänestettiin myös perussuomalaisten esittämästä budjetin palauttamisesta uuteen valmisteluun. Nyt tässä kokouksessa talousarvio hyväksyttiin yllättäen lähes kaikilta osin yksimielisesti. […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 19/2022

Helsingin kaupunginvaltuuston viime keskiviikon 16.11.2022 kokouksen pääasiana oli talousarvion käsittelyn aloittaminen. Uuden sote-lain nojalla valtuustoon tuotiin myös sotepe-palvelustrategia ja hyvinvointisuunnitelma. Ennen kokousta valtuustolle toimitettiin kuntalaisaloite kaupungin energiayhtiö Helenin rajusti korottamien hintojen alentamiseksi, Asukkaiden Helsinki -verkoston esitys palvelujen parantamiseksi ja kuuden kaupunginosayhdistyksen työryhmän vetoomus siitä, että valtuusto ei sitoutuisi budjetin investointisuunnitelmassa Oulunkylän jättikeskukseen, jonka valmistuessa aiotaan […]

Lue lisää

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon

Me helsinkiläiset tarvitsemme maksuttoman perusterveydenhuollon, hyvin toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut, lisää resursseja kouluihin ja päiväkoteihin, edullisen joukkoliikenteen sekä alennuksia kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumiin, joita kaupunki järjestää. Pitkäaikaishoidon paikkoja tulee lisätä nopeasti tarvetta vastaavasti, hoitajamitoitus ja lain edellyttämät määräajat edellyttävät lisää hoitajia ja lääkäreitä omille terveysasemille, jotka tulee säilyttää lähipalveluina. Seniori- ja palvelukeskusten rakentamista tulee nopeuttaa […]

Lue lisää

Kuntalaisaloite Helen Oy:n hintojen alentamiseksi toimitettiin päättäjille

Asukkaiden Helsinki -verkoston aloitteesta on kerätty kuntalaisaloite Helen Oy:n hintojen kohtuullistamiseksi. Kuntalaisaloitteen allekirjoittajat esittävät, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin Helen Oy:n helsinkiläisiltä perimien sähkön ja kaukolämmön ja -jäähdytyksen kuluttajahintojen alentamiseksi. Aloitteen on tähän mennessä allekirjoittanut lähes 300 helsinkiläistä. Se on tänään toimitettu kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen nostaa toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintaa […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 16/2022

Kaupunginvaltuusto viime keskiviikon 5.10.2022 kokouksen pääasiana olivat vastaukset valtuutettujen aloitteisiin. Ainoita konkreettisempia päätöksiä oli Malminkartanon luoteisosan muutaman tontin asemakaavan muutos ja metron raidevirtapiiriteknologian uusiminen, jolla pyritään vähentämään junien häiriöitä. Harvinaisempana asiana merkittiin tiedoksi varavaltuutettu Marko Kettusen erottaminen Perussuomalaisten valtuustoryhmästä. Aloitevastauksia ja palkkakriisi Aloitevastauksissa eniten keskustelua herätti ylimalkainen vastaus Vasemmistoliiton ryhmäaloitteeseen toimenpideohjelmasta henkilöstöpulan ratkaisemiseksi. Sen yhteydessä […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 15/2022

Kaupunginvaltuustossa 21.9.2022 tapahtunutta Helsingin valtuuston eilisessä kokouksessa oli vain muutama päätösasia. Isoin päätös oli uuden jättikokoisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen Kampin metroaseman sisäänkäynnin päälle. Keskustelua herättivät myös vuokrausperusteet ja niiden pohjana olevien arvioasiakirjojen salaaminen. Vuokrausperusteet eräille tonteille Valtuusto hyväksyi aiemmalta pohjalta vuokrausperusteet eräille Kalasataman, Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan Hitas-tonteille. Pirkko Ruohonen-Lerner (ps) kritisoi sitä, että suuri […]

Lue lisää

Kuntalaisaloite Helen Oy:n hintojen kohtuullistamiseksi

  Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen Oy on nostanut sähkön hintoja vuodessa jo kolme kertaa. Viimeksi Helen nosti perussähkön hintaa lokakuun alussa peräti 58 %. Lisäksi Helen on nosti lokakuun alusta kaukolämmön energiamaksua 30 %. Yksittäisen kuluttajan kannalta energian hintojen korottaminen kerralla useilla kymmenillä prosenteilla on kohtuutonta. Se nostaa myös asumisen, elintarvikkeiden ja monia muita […]

Lue lisää

Tervetuloa Asukkaiden Helsinki -verkostoon

Asukkaiden Helsinki -verkoston kaikille kiinnostuneille avoin tapaaminen on tiistaina 13.9. klo 17 HeSTI;n toimitilassa, Kulmavuorenkatu 5, katutasola sisään. Paikka on lähellä Sörnäisten metroasemaa. Keskustellaan ajankohtaisista Helsingin asioista. Lopuksi on Asukkaiden Helsinki ry:n jatkovuosikokous. Tervetuloa! Jos et pääse paikalle, mutta olet kiinnostunut osallistumaan verkostoon, laita viestiä osoitteella asukkaiden.helsinki@gmail.com

Lue lisää

Valtuustoinfo 14/2022

Kaupunginvaltuustossa 7.9.2022 tapahtunutta Helsingin valtuusto kävi eilisen kokouksen kyselytunnilla laajan keskustelun siitä, miten kaupunki ja sen kokonaan omistaman Helen Oy vastaavat energiakriisiin. Muita asioita oli vain kaksi asemakaavanmuutosta. Energiakriisi ja Helen Esitettyjen arvioiden mukaan sähkön riittävyys tuskin tulee olemaan Helsingissä ongelma, hinnan nousu kylläkin. Pormestari Vartiaisen mukaan omistajan ei ole lähtökohtaisesti sopivaa tai edes oikeudellisesti […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 13/2022

Kaupunginvaltuustossa 24.8.2022 tapahtunutta Helsingin valtuuston syyskauden ensimmäinenkokous alkoi ylimääräisellä info- ja kyselytilaisuudella kaupungin palkanmaksun kaaoksesta. Valtuutettuja evästi ennen kokousta Senaatintorilla pidetty JHL:n ja OAJ:n Eräpäivä-mielenosoitus, joka vaati palkanmaksun ongelmien ratkaisemiseksi heti. Pormestari Juhana Vartiainen pahoitteli taas kerran sitä, että osa työntekijöistä ei saa vieläkään palkkaa ajallaan tai se maksetaan virheellisesti. Mitään konkreettista aikataulua ongelmien ratkaisemiselle […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 12/2022

Helsingin valtuustossa 22.6. tapahtunutta Kaupunginvaltuuston kevätkauden viimeisessä kokouksessa oli jaossa jättipotti: kaupungin viime vuoden tilinpäätös oli 350 miljoonaa ylijäämäinen ja koko kaupunkikonsernin yhteenlaskettu ylijäämä 369 miljoonaa euroa. Kukaan valtuutettu ei kuitenkaan esittänyt ylijäämistä ohjattavaksi euroakaan lisää toimintamenoihin. Taas ylijäämäinen tilinpäätös Helsinki teki siis toisenakin koronavuonna satoja miljoonia voittoa – samaan aikaan kun palveluvaje kasvoi ja […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 11/2022

Helsingin kaupunginvaltuuston eilisen (15.6.) kokouksen laajin keskustelu käytiin vuoden 2021 ympäristöraportista. Lisäksi käsiteltiin muutama kiinteistöasia, kaavaesitys ja aloite. Ympäristötavoitteet etenevät hitaasti Ympäristöraportin mukaan ilmastopäästöt pysyivät Helsingissä viime vuonna edellisen vuoden tasolla. Tätä selittää osin se, että Helen Oy:n kaukolämmön polttoaineissa maakaasun osuus supistui ja kivihiilen ja öljyn osuus kasvoi viime vuonna. Myöskään liikenteen osalta päästöjen […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 10/2022

Kaupunginvaltuustossa 1.6. tapahtunutta Helsingin valtuuston eilisen kokouksen suurin päätös oli kaupungin työterveydenhuollon yksityistäminen. Lisäksi valtuusto päätti yhtiöittää kaupungin keskitettyjä digitaalisia palveluja. Laaja keskustelu käytiin myös aloitteesta purkaa osin tai kokonaan Vanhankaupunginkosken pato. Työterveydenhuollon yksityistäminen Valtuusto päätti Suomessa poikkeuksellisen laajasta terveydenhuollon yksityistämisestä, kun se hyväksyi esityksen kaupungin koko työterveydenhuollon kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta. Kyse on noin 40 […]

Lue lisää