Valtuustoinfo 10/2024

Kaupunginvaltuustossa 29.5.2024 tapahtunutta

Valtuuston toukokuun lopun kokous venyi lähes nelituntiseksi, vaikka varsinaisia päätösasioita oli vain muutama. Merkittävimmät päätökset koskivat kaupungin keskuskeittiön uusien tilojen rakentamista, valtioneuvoston linnan asemakaavan muutosesitystä sekä asemakaavamuutos, joka mahdollistaa Laajasalon Jollaksen-Hevossalmen huviloiden suojelun.

Pakkalan keskuskeittiö

Kaupungin omalle keskuskeittiölle Pakkalassa hyväksyttiin uusien tilojen rakentamishanke. Kokoomuksen taholta arvosteltiin sitä, että kaikkia kaupungin ruokapalveluja ei ulkoistettu, mutta se tyytyi välimalliin, jossa vain osa ruokapalveluista on ulkoistettu. Pakkalan keskuskeittiö tuottaa ruokapalvelut lähes 400:aan kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimipisteeseen. Päätösesitys hyväksyttiin laajan keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Asemakaavaratkaisuja

Pitkä keskustelu käytiin myös valtioneuvoston linnan aluetta koskevasta asemakaavan muutosesityksestä. Kaavamuutoksen aloite oli tullut valtion puolelta osana ministeriöiden tilojen keskittämistä ja turvallisuustarpeita. Apulaispormestari Anni Sinnemäen ja kaupunginhallituksen enemmistön kannattama esitys mahdollistaisi kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpaan rakennettuun ympäristöön kuuluvan rakennuksen purkamisen valtioneuvoston linnan sisäpihalta ja toisenlaisen rakennuksen pystyttämistä sen tilalle.

Valtuusto päätti äänin  44-40 palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että ensisijaisesti säilytetään vanha rakennus ja toissijaisesti sovittamalla uudisrakennus paremmin historialliseen ympäristöön.  Purkukaavan hyväksymisen kannalla olivat kokoomus, osa vihreistä ja SDP:stä sekä yksi perussuomalaisten ja  kristillisten ja Liike Nytin edustajat. Palauttamisen kannalla olevat korostivat julkisen vallan velvollisuutta kunnioittaa rakennetun arvoympäristön suojelun periaatteita.

Jollaksen ja Hevossalmen alueen eräitä tontteja koskeva asemakaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti. Sillä suojellaan alueella olevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita huvilarakennuksia.

Muita asioita

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti myös hankesuunnitelman Taka-Töölössä sijaitsevien päiväkoti Päiväpirtin ja päiväkoti Topeliuksen nykyisten huonokuntoisten tilojen korvaamiseksi uusilla ja laajemmilla tiloilla.

Lisäksi valtuusto käsitteli kaupunginhallituksen vastaukset viiteen valtuutettujen aloitteeseen. Omaishoidettavien kotona rokottamista koskevan Hilkka Ahteen (sd) aloitteen torjuminen ei valtuustoa tyydyttänyt, vaan edellytti tämän mm. vanhusneuvoston tukeman aloitteen tarkastelemista uudelleen.

Kaupunginvaltuuston seuraava kokous on vasta 19. kesäkuuta. Silloin esillä on muun muassa viime vuoden tilinpäätös, joka on 467 miljoonaa ylijäämäinen.

YRJÖ HAKANEN

(Artikkelin kuva: hel.fi, Sakari Räyskö)