Valtuustoinfo 11/2024

Kaupunginvaltuustossa tapahtunutta 19.6.2024

Helsingin valtuuston kevätkauden viimeisessä kokouksessa olisi ollut rahaa jaettavaksi, kun viime vuoden tilinpäätös oli 467 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Mutta kukaan ei esittänyt siitä yhtään euroa lisää palveluihin, vaikka palvelujen kustannukset ovat kasvaneet budjetoitua enemmän.

Tilinpäätöksen ja arviokertomuksen lisäksi valtuusto käsitteli mm. kaupungin työterveydenhuollon ulkoistamisen, tonttien myyminen Garden Helsinki halli- ja kiinteistöhankkeelle, henkilöstön palkkaohjelman jatkamisen, asiakastietojärjestelmä Apotin omistus- ja rahoitusjärjestelyjä sekä vastauksia kuntalaisten aloitteisiin.

467 miljoonaa ylijäämää

Valtuusto siunasi yksimielisesti viime vuoden tilinpäätöksen, joka on 467 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämästä ns. kunta-Helsingin osuus on yli 437 miljoonaa ja sotepe-toimialan yli 29 miljoonaa. Nämä summat jäivät siis ylimääräistä sen jälkeen kun oli maksettu toimintamenot ja investointeihin otettujen lainojen lyhennykset ja korot. Rahaa kaupungin tileillä makasi toista miljardia.

Osalla näistä ylijäämistä olisi voitu merkittävästi lisätä palvelujen resursseja, parantaa henkilöstön työehtoja (mm. lisätä palkkaohjelman määrärahoja), hillitä vuokrien nousua, ehkäistä joukkoliikenteen lippujen hintojen korotuksia, kunnostaa Lapinlahden tiloja, lisätä kulttuurin tukea jne. Ylijäämistä olisi riittänyt rahaa myös korjata arviokertomuksessa todettuja puutteita.

Terveyspalveluista

Valtuusto myönsi valtuudet Helsingin, HUS:n ja Uudenmaan hyvinvointialueiden omistaman Apotti Oy:n rahoitusjärjestelyjen takauksiin. Tarve tähän on noussut, kun Uudenmaan hyvinvointialueet ovat päättäneet olla ottamatta Apotti-potilas- ja asiakastietojärjestelmää ainakaan kokonaisuudessaan käyttöön.

Vähällä julkisella keskustelulla valtuustossa nuijittiin läpi hallintosäännön muutos, joka vahvistaa kaupungin omien työterveyspalvelujen lopettamisen ja työterveydenhuollon ulkoistamisen Mehiläinen Oy:n bisnekseksi. Päätöstä vastustivat vain Sami Muttilainen (vas) ja Sinikka Vepsä (sdp).

Kiinteistö- ja tonttiratkaisuja

Pitkään valmisteltu halli- ja kiinteistöhanke Garden Helsinki eteni, kun valtuusto hyväksyi tonttien myymisen hanketta puuhaavalle Projekti GH -yhtiölle. Hankkeen omistus- ja rahoitus on yhä suurelta osin epäselvä. Kritiikkiä on esitetty myös Keskuspuiston nakertamisesta tätä bisneshanketta varten ja sen liikenteellisesti hankalasta sijainnista.

Valtuustossa Vasemmistoliitto nosti esille kysymyksen siitä, onko tonttien myyntihinnan huomattava alentaminen 2019 arvioidusta markkinahinnasta EU-säädösten vastaista tukea yksityiselle yritystoiminnalle. VAS:n esitystä asian tulkinnan selvittämisestä ns. EU-notifikaatiolla ei kuitenkaan hyväksytty. Sen sijaan valtuusto hyväksyi VAS:n esityksen, joka edellyttää yhtiön omistusrakenteen ja rahoitusmallin julkistamista ennen lopullisen kaupan vahvistamista.

Lisäksi valtuusto hyväksyi Suvilahden kaasukellon yleisötilaisuuksien käyttömahdollisuuksien parantamishankkeen, tilojen vuokraamisen jättipäiväkodille Kampin Kaartin lasaretin korttelista ja Malmin kauppatie 30:n kaavamuutoksen.

Kuntalaisten aloitteet

Valtuusto sai tiedoksi vastaukset seitsemään kuntalaisten aloitteeseen. Vastauksissa jatkui kaupungin johdon ylimielinen tyyli, jolla aloitteet torjutaan pääosin tarpeettomina. Esimerkiksi pormestari ei tukenut Helsingin eläkeläisjärjestöjen HEJ:n aloitetta ikäihmisten joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamiseksi eikä apulaispormestari nähnyt tarvetta Oulunkylä-seuran esitykselle Kustaankartanon seniorikeskuksen puistoalueen suojelemiseksi.

Myös Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisen kiirehtimiseksi ja asukkaiden osallisuudesta sen valmistelussa sai apulaispormestarilta ylimalkaisen vastauksen. Kansalaisliikkeen edustajat ovat kuitenkin saaneet tapaamisessa toimialan virkahenkilöiden kanssa lupaukset perustamisselvityksen tuomisesta lautakunnan käsittelyyn ensi vuonna. Sen sijaan esitykset kansallisen kaupunkipuiston riittävän laajasta alueellisesta määrittelystä ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksista perustamisselvityksen valmistelussa eivät ole edenneet.

Kaupungin ylläpitämien asukastalojen puolesta toimiva verkosto on saanut kaupunginhallituksesta positiivisia kannanottoja, kun verkosto nosti esille kaupungin työllisyyspalvelujen johdon aikeet lopettaa palkkatukityöllistäminen mm. Stadin yhteisötaloille. Kaupunginhallitus asettui tukemaan palkkatukityöllistämisen ja vastaavien resurssien jatkumisen turvaamista päättäessään ensi vuoden budjettiraamista.

Valtuustokokousten syyskausi alkaa 28. elokuuta.

YRJÖ HAKANEN