Valtuustoinfo 7/2024

Helsingin valtuuston huhtikuun alkupuolen kokouksessa oli taas vain vähän päätettävää. Asioita ratkaistaan yhä useammin lautakuntien, liikelaitosten ja yhtiöiden kokouksissa, joiden keskustelut eivät ole julkisia. Kyselytunti Valtuuston kyselytunnilla kokoomuksen Seija Muurinen ja Sirpa Asko-Seljavaara esitti kysymyksen omalääkäri-omahoitajamallista, jossa voisi olla mukana myös yksityisiä ammatinharjoittajia. Apulaispormestari Daniel Sazonov vastasi Helsingin kehittävän terveysasemien toimintaa, mutta ilman kysymyksessä mainittua […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 6/2024

Kaupunginvaltuustossa 27.3.2024 tapahtunutta Helsingin valtuuston kokouksen isoimpia ja laajempaa keskustelua herättäneitä asioita olivat Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin uudisrakennus ja Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajentamisen edellyttämä asemakaavamuutos. Koulu- ja päiväkotihankkeita Valtuusto hyväksyi Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen hankkeen. Kouluun tulee tilat myös yläkoululle, yhteensä 700 oppilaalle (nykyisessä koulussa 445 oppilasta) ja päiväkotiin 210 lapselle (nykyisessä […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 20/2023

Kaupunginvaltuustossa tapahtunutta 13.12.2023   Helsingin valtuuston syyskauden viimeisen kokouksen harvoja isompia päätösasioita olivat Töölöntorin asemakaava, oppilashuollon järjestäminen ja Tennispalatsin myynti. Laaja keskustelu käytiin myös tarkastuslautakunnan arviokertomukseen vuodelta 2022 annetuista vastauksista. Arviokertomuksen jatkotoimet vajavaisia Tarkastuslautakunnan viime vuoden arviokertomuksen johdosta tehdyt toimet todettiin valtuuston keskustelussa osin vajavaisiksi tai jääneen tekemättä. Kritiikkiä esitettiin paljolti samoista asioista kuin usein […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 19/2023

Helsingin valtuustossa tapahtunutta 22.11.2023 Kaupunginvaltuusto tyytyi kaupunginhallituksen esitykseen Helsingin ensi vuoden talousarvioksi. Uutta oli se, että tällä kertaa budjetista olivat sopineet yksimielisesti kaikki kaupunginhallituksen poliittiset ryhmät. Erityisen tyytyväinen budjettiin oli kokoomus. Investointeja palvelujen kustannuksella Valtuustossa kukaan ei esittänyt kaupungin toimintamenoihin lisää rahaa, vaikka kaupunki tekee tänäkin vuonna ennusteiden mukaan noin 460 miljoonaa euroa ylijäämää. Ainoa […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 17/2023

Helsingin valtuustossa tapahtunutta 1.11.2023 Kaupunginvaltuuston tärkeimpiä ratkaisuja tehtiin keskiviikkona muualla kuin kokoussalissa. Kaupunginhallituksessa edustettuna olevat poliittiset ryhmät valmistelivat tänään julkistettua esitystä Helsingin vuoden 2024 talousarvioksi. Valtuuston kokouksessa oli listalla vähän päätettävää. Kyselytunti Valtuuston kokous alkoi kyselytunnilla, jossa keskusteltiin Nina Suomalaisen (kok.) kysymyksestä kiusaamisvapaasta ja turvallisesta ympäristöstä koululaisille, Ville Jalovaaran (sd.) kysymyksestä Helsingin varautumisesta tulevaan osaajapulaan […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 15/2023

Helsingin valtuustossa tapahtunutta 27.9.2023 Kaupunginvaltuuston tämän viikon kokouksessa ei ollut taaskaan juuri päätettävää. Samaan aikaan isoja asioita – kuten lähes sataa tuhatta helsinkiläistä koskevia HEKAn vuokrankorotuksia ja terveysasemia – ratkotaan pienemmissä piireissä. Pormestarimalli ja jättilautakunnat ovat johtaneet vallan keskittymiseen ja avoimeen julkiseen käsittelyyn perustuvan päätöksenteon kaventumiseen. Vantaan ratikan Helsingin osuus Eniten keskustelua herätti päätös Vantaan […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 14/2023

Helsingin valtuustossa tapahtunutta 13.9.2023 Kaupunginvaltuustossa oli taas vain vähän varsinaisia asioita. Laajin keskustelu käytiin ympäristöraportista, joka oli kuitenkin vain tiedoksi merkittävä asia. Kansliapäällikkö vaihtuu ja hallintosääntöön tehtiin nuorten aloitteiden käsittelyä koskeva muutos. Kokouksen alla osoittivat kaupungintalon luona hekalaiset mieltä kohtuuttomia vuokrankorotuksia vastaan (tämän artikkelin kuva mielenosoituksesta). Uusi kansliapäällikkö Valtuusto valitsi suljetulla loppuäänestyksellä kansliapäällikön, kun nykyisen […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 12/2023

Helsingin kaupunginvaltuustossa 16.8.2023 tapahtunutta Helsingin valtuusto aloitti syyskautensa  kyselytunnilla ja valtuutettujen aloitteisiin annettujen vastausten käsittelyllä. Varsinaisia päätösasioita oli vähän, merkittävin oli Pihlajamäen ostoskeskuksen alueen eteläisen osan asemakaava. HEKAn vuokrankorotukset Kyselytunnilla pormestari Juhana Vartiainen (kok) selitteli kaupungin asuntoyhtiö HEKAn korkeita vuokrankorotuksia sillä, että pitkällä aikavälillä vuokrat HEKAssa ovat kohtuulliset. Hän kertoi kaupunginhallituksen konsernijaoston näkevän ongelmana sen, […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 10/2023

Kaupunginvaltuustossa 14.6.2023 tapahtunutta Helsingin valtuuston eilisessä kokouksessa tehtiin henkilövalintoja ja päätettiin jatkaa sote-palvelujen keskittämistä, tällä kertaa Itä-Helsingin osalta. Valtuuston kokoukseen saivat ensi kertaa osallistua myös kaksi nuorisoneuvoston edustajaa, joilla on kuitenkin  puheoikeus vain niissä asioissa, joista valtuuston puheenjohtaja kussakin kokouksessa päättää. Henkilövalintoja Valtuuston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vihreiden Reetta Vanhanen, kun Fatim Diarra luopui tehtävästä tultuaan […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 9/2023

Kaupunginvaltuustossa 24.5.2023 tapahtunutta Helsingin valtuuston viime viikon kokouksessa laajimman keskustelun herätti esitys hallintosäännön muuttamisesta niin, että nuorisovaltuusto saa edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudella valtuuston kokouksiin. Muista päätöksistä merkittävimpiä olivat HUS-järjestämissopimus ja muutokset rakennusjärjestykseen. Nuorisovaltuustolle puheoikeus valtuustossa Hallintosäännön muutoksella nuorisovaltuusto sai oikeuden nimetä edustajat, jotka saavat läsnäolo- ja puhe-oikeuden valtuustossa. Tämän päätöksen yhteydessä käytiin laaja keskustelu siitä, […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 8/2023

Kaupunginvaltuustossa 10.5. tapahtunutta Helsingin valtuuston kokouksen laajin keskustelu käytiin asumisen ja maankäytön ohjelman seurantaraportista. Varsinaisia päätösasioita oli jälleen vain muutama. Kyselytunti Kokous alkoi kyselytunnilla. Minna Lindgren (vihr) kysyi kaupungin edunvalvonnasta sote-rahoituksessa, Silja Borgarsdóttir Sandelin (Rkp) Helsingin tavoitteista hallitusneuvottelujen suhteen ja Eveliina Heinäluoma (sd) Sörnäisten vankilan lopettamisesta, jolloin sen rakennukset voidaan ottaa muuhun käyttöön. Sote-palvelujen rahoituksesta […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 7/2023

Kaupunginvaltuustossa 26.4. tapahtunutta Helsingin valtuusto hyväksyi asemakaavanmuutoksen, joka mahdollistaa tapahtuma-alueen muodostamisen Suvilahteen. Laajinta keskustelua herättivät nuorten aloitteet ja niihin annetut vastaukset. Paljon enemmän on tapahtunut taas muualla kuin valtuustossa. Kaupungin johtaminen on sekaisin eikä asiaa taida auttaa se, että sotkua selvittämään on kansliapäällikkö palkannut palkkakaaoksen takia eroamaan joutuneen henkilöstöjohtaja Nina Grosin! Suvilahden tapahtuma-alue Kalasataman keskuksen […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 6/2023

Helsingin kaupunginvaltuustossa 5.4.2023 tapahtunutta Pääsiäisviikolla kokoontuneessa kaupunginvaltuustossa eniten keskustelua herättivät Kruunuvuorenrannan palvelukortteli, Postipuiston eteläisen alueen asemakaava ja Malmin hautausmaan vainajatilat. Ylisuuret päiväkodit Petra Malin (VAS) avaus viritti keskustelun suurten päiväkotien ja niiden tilaratkaisujen ongelmista. Keskustelu käytiin Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin hankesuunnitelmasta, johon sisältyy 200 lapsen päiväkoti ja 950 oppilaan peruskoulu, nuorisotila ja liikuntatiloja. Mari Holopainen (vihr) muistutti, […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 4/2023

Kaupunginvaltuustossa 1.3.2023 tapahtunutta   Helsingin valtuuston maaliskuun alun kokouksen ainoa keskustelu käytiin kyselytunnilla. Aihe oli tärkeä aihe, neljä samaan aihepiiriin liittyvää kysymystä koulujen eriytymisestä, eriarvoistumisesta, maahanmuuttajataustaisten lasten suomen/ruotsin kielen opiskelusta ja lähikouluperiaatteen toteutumisesta. Pormestarit kertoivat, että koulujen eriytymiseen ja eriarvoistumiseen suhtaudutaan vakavasti. He lupailivat tarveperusteisen rahoituksen lisäämistä, mutta nämä puheet jäivät yleiselle tasolle. Sama koski […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 3/2023

Kaupunginvaltuustossa 15.2.2023 tapahtunutta Tässä – valitettavasti viiveellä – joitain tietoja valtuuston helmikuun puolivälin kokouksesta. Kokouksen laajin keskustelu käytiin pohjoisbaanan yleissuunnitelmasta. Vähemmällä keskustelulla päätettiin Ala-Malmin Pikitehtaankorttelin asemakaavasta. Lisäksi listalla oli vastauksia valtuutettujen aloitteisiin. Pohjoisbaana Valtuusto hyväksyi pohjoisbaanaksi nimetyn pyöräliikenteen runkoyhteyden toteuttamissuunnitelman. Käpylän asemalta radan vartta Vantaan rajalle rakennettavan baanan kustannusarvio on 28,7 miljoonaa euroa. Baana toteutetaan […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 2/2023

Valtuuston kokous 1. helmikuuta 2023 alkoi kyselytunnilla, jossa keskusteltiin Hakaniemen rantatien liikenteestä rakennustöiden aikana, Suomi/Ruotsi toisena kielenä S2-kielen opetuksesta ja STOP VaKava leikki -mielenosoituksen yhteydessä kerättyjen varhaiskasvatuksen olosuhteiden parantamisehdotusten toteuttamismahdollisuuksista. Kyselytunnilla ei tehdä päätöksiä, mutta valtuutettujen kysymyksiin annetuissa vastauksissa on usein tärkeää tietoa. Esimerkiksi S-opetuksessa on Helsingin peruskouluissa 23 % oppilaista ja määrä on kasvanut […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 21/2022

Helsingin valtuuston syyskauden viimeisessä kokouksessa laajimmat keskustelut käytiin Vuosaaren keskustan länsiosan asemakaavasta, metron junakulunvalvonnan toteutuksesta ja edellisen vuoden arviokertomuksen johdosta suoritetuista toimista. Palkkakehitysohjelma jäi torsoksi Jo vuosi sitten tämän vuoden budjetissa päätetyn palkkakehitysohjelman toteuttaminen on ollut kummallisen hidasta. Henkilöstöhallinnon johto on sitä viivyttänyt niin, että pienimpien palkkojen nostamiseen ja rekrytointiongelmien vähentämisen varatusta 5 miljoonan määrärahasta […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 20/2022

Kaupunginvaltuuston viime keskiviikon kokouksen pääasiana oli vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2025 hyväksyminen. Lisäksi käsiteltiin vastauksia valtuutettujen aloitteisiin ja valittiin uuden lain mukainen sotepe-lautakunta. Budjetti lähes kaikin osin yksimielisesti Valtuuston edellisessä kokouksessa oli käyty keskustelu talousarvioesityksestä. Silloin äänestettiin myös perussuomalaisten esittämästä budjetin palauttamisesta uuteen valmisteluun. Nyt tässä kokouksessa talousarvio hyväksyttiin yllättäen lähes kaikilta osin yksimielisesti. […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 19/2022

Helsingin kaupunginvaltuuston viime keskiviikon 16.11.2022 kokouksen pääasiana oli talousarvion käsittelyn aloittaminen. Uuden sote-lain nojalla valtuustoon tuotiin myös sotepe-palvelustrategia ja hyvinvointisuunnitelma. Ennen kokousta valtuustolle toimitettiin kuntalaisaloite kaupungin energiayhtiö Helenin rajusti korottamien hintojen alentamiseksi, Asukkaiden Helsinki -verkoston esitys palvelujen parantamiseksi ja kuuden kaupunginosayhdistyksen työryhmän vetoomus siitä, että valtuusto ei sitoutuisi budjetin investointisuunnitelmassa Oulunkylän jättikeskukseen, jonka valmistuessa aiotaan […]

Lue lisää

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon

Me helsinkiläiset tarvitsemme maksuttoman perusterveydenhuollon, hyvin toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut, lisää resursseja kouluihin ja päiväkoteihin, edullisen joukkoliikenteen sekä alennuksia kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumiin, joita kaupunki järjestää. Pitkäaikaishoidon paikkoja tulee lisätä nopeasti tarvetta vastaavasti, hoitajamitoitus ja lain edellyttämät määräajat edellyttävät lisää hoitajia ja lääkäreitä omille terveysasemille, jotka tulee säilyttää lähipalveluina. Seniori- ja palvelukeskusten rakentamista tulee nopeuttaa […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 17/2022

Helsingin valtuustossa tapahtunutta 26.10.2022 Kaupunginvaltuuston kokouksessa ei taaskaan ollut juuri mitään asioita. Päätöksiä tehtiin vain ensi vuoden kokousajoista, yhden lautakunnan yhdestä varajäsenestä ja yhden tontin kaavamuutoksesta. Lisäksi merkittiin tiedoksi vastaus yhteen aloitteeseen. Haapaniemenkatu 4:n puretun valtion virastotalon tontille kaavoitettiin lisää rakennusoikeutta, johon sisältyy sekä liike- ja toimistotiloja että asuntoja Kyselytunti Valtuuston kyselytunnilla keskusteltiin koulujen tarveperusteisesta […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 16/2022

Kaupunginvaltuusto viime keskiviikon 5.10.2022 kokouksen pääasiana olivat vastaukset valtuutettujen aloitteisiin. Ainoita konkreettisempia päätöksiä oli Malminkartanon luoteisosan muutaman tontin asemakaavan muutos ja metron raidevirtapiiriteknologian uusiminen, jolla pyritään vähentämään junien häiriöitä. Harvinaisempana asiana merkittiin tiedoksi varavaltuutettu Marko Kettusen erottaminen Perussuomalaisten valtuustoryhmästä. Aloitevastauksia ja palkkakriisi Aloitevastauksissa eniten keskustelua herätti ylimalkainen vastaus Vasemmistoliiton ryhmäaloitteeseen toimenpideohjelmasta henkilöstöpulan ratkaisemiseksi. Sen yhteydessä […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 15/2022

Kaupunginvaltuustossa 21.9.2022 tapahtunutta Helsingin valtuuston eilisessä kokouksessa oli vain muutama päätösasia. Isoin päätös oli uuden jättikokoisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen Kampin metroaseman sisäänkäynnin päälle. Keskustelua herättivät myös vuokrausperusteet ja niiden pohjana olevien arvioasiakirjojen salaaminen. Vuokrausperusteet eräille tonteille Valtuusto hyväksyi aiemmalta pohjalta vuokrausperusteet eräille Kalasataman, Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan Hitas-tonteille. Pirkko Ruohonen-Lerner (ps) kritisoi sitä, että suuri […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 14/2022

Kaupunginvaltuustossa 7.9.2022 tapahtunutta Helsingin valtuusto kävi eilisen kokouksen kyselytunnilla laajan keskustelun siitä, miten kaupunki ja sen kokonaan omistaman Helen Oy vastaavat energiakriisiin. Muita asioita oli vain kaksi asemakaavanmuutosta. Energiakriisi ja Helen Esitettyjen arvioiden mukaan sähkön riittävyys tuskin tulee olemaan Helsingissä ongelma, hinnan nousu kylläkin. Pormestari Vartiaisen mukaan omistajan ei ole lähtökohtaisesti sopivaa tai edes oikeudellisesti […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 12/2022

Helsingin valtuustossa 22.6. tapahtunutta Kaupunginvaltuuston kevätkauden viimeisessä kokouksessa oli jaossa jättipotti: kaupungin viime vuoden tilinpäätös oli 350 miljoonaa ylijäämäinen ja koko kaupunkikonsernin yhteenlaskettu ylijäämä 369 miljoonaa euroa. Kukaan valtuutettu ei kuitenkaan esittänyt ylijäämistä ohjattavaksi euroakaan lisää toimintamenoihin. Taas ylijäämäinen tilinpäätös Helsinki teki siis toisenakin koronavuonna satoja miljoonia voittoa – samaan aikaan kun palveluvaje kasvoi ja […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 9/2022

Kaupunginvaltuustossa 18.5.2022 tapahtunutta Helsingin valtuustossa käytiin laaja keskustelu asunto-ohjelman seurantaraportista ja useista valtuutettujen aloitteista. Vähällä keskustelulla hyväksyttiin sen sijaan paljon kritiikkiä herättänyt Myllypuron Karhunkaatajan alueen asemakaava. MA-ohjelma Valtuusto kävi lähes kaksituntisen keskustelun vuonna 2020 hyväksytyn asumisen ja maankäytön ohjelman toteuttamisen seurantaraportista. Raportti on karua luettavaa edullisten vuokra-asuntojen tarvitsijoille. Päätöksiä ei raportin perusteella tehdä. Valtion rahoittama […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 8/2022

Helsingin valtuustossa 27.4.2022 tapahtunutta Kaupunginvaltuuston kokous vapun edellä alkoi kyselytunnilla. Ainoana isona päätösasiana oli soteuudistuksen toteuttamiseen liittyvä HUS-yhtymän perussopimus. Kokousta edelsi taas Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan mielenilmaus. Kampanjassa on esillä muun muassa aloite Viikistä Kivikkoon ulottuvan itäisen keskuspuiston perustamiseksi. Kyselytunnilla keskusteltiin lastensuojelusta, kaupunkikulttuurin elvyttämisestä Senaatintorin ympärillä sekä työvoimapulasta varhaiskasvatuksessa, sosiaalipalveluissa ja terveydenhuollossa. Esille tuli […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 7/2022

Kaupunginvaltuustossa 13.4.2022 tapahtunutta Valtuuston kokouksen laajimmat keskustelut käytiin nuorten aloitteisiin annetuista vastauksista ja hallintosäännön muutoksesta, jolla vähennetään valtuutettujen aloitteisiin annettujen vastausten käsittelyä valtuustossa ja kaupunginhallituksessa. Varsinaisia päätösasioita oli vain muutama pienempi kiinteistöasia. Nuorten aloitteet romahtaneet Nuorten jättämien aloitteiden määrä on romahtanut dramaattisesti. Viime vuonna nuoret jättivät heinäkuun alun ja joulukuun lopun välisenä aikana vain kaksi […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 6/2022

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.3.2022 tapahtunutta Valtuuston kokous alkoi kyselytunnilla, jossa keskusteltiin katujen talvikunnossapidon huonosta hoidosta, Ukrainan pakolaisten auttamisesta ja kohtuuhintaisen kaukolämmön turvaamisesta. Talvikunnossapidosta apulaispormestari Anni Sinnemäki lupasi parannusehdotuksia tulevan kesän aikana. Ukrainalaisten pakolaisten lapsia on tullut peruskouluun Helsingissä 60 ja Helsingissä on kaupungin päätösten perusteella myös muuta maata laajempi oikeus varhaiskasvatukseen. Keskustelussa nousi esille kaupungin koulu- […]

Lue lisää

Valtuustoinfo 5/2022

Helsingin valtuuston kokouksesta 16.3.2022 Kaupunginvaltuuston merkittävimpiä asioita olivat 16.3. sote- ja pelastustoimen uudistuksesta aiheutuvat muutokset hallintosääntöön sekä eräitä kiistanalaisia asemakaavamuutoksia. Hallintosäännön muutos Valtuusto hyväksyi äänin 74 – 10 joukon sote-uudistukseen liittyviä muutoksia kaupungin hallintosääntöön. Keskustelua herätti lähinnä pelastustoimen asema, jonka perussuomalaiset arvioivat heikentyvän. Uudistukseen liittyvä kysymys HUS-yhtymän ylimmästä päätöselimistä (yhtymäkokous vai yhtymävaltuusto) tulee erikseen päätettäväksi. […]

Lue lisää