Valtuustoinfo 21/2022

Helsingin valtuuston syyskauden viimeisessä kokouksessa laajimmat keskustelut käytiin Vuosaaren keskustan länsiosan asemakaavasta, metron junakulunvalvonnan toteutuksesta ja edellisen vuoden arviokertomuksen johdosta suoritetuista toimista.

Palkkakehitysohjelma jäi torsoksi

Jo vuosi sitten tämän vuoden budjetissa päätetyn palkkakehitysohjelman toteuttaminen on ollut kummallisen hidasta. Henkilöstöhallinnon johto on sitä viivyttänyt niin, että pienimpien palkkojen nostamiseen ja rekrytointiongelmien vähentämisen varatusta 5 miljoonan määrärahasta ehdittiin palkkoihin käyttää tänä vuonna vain 1 miljoona, loput jaettiin kulttuuri- ja liikuntaseteleinä. Tämä herätti kritiikkiä valtuustossa.

Arviointikertomus

Valtuusto sai selvitykset viime vuoden arviokertomuksen johdosta tehdyistä selvityksistä. Niistä ilmenee, että osa toimista on jäänyt sanojen tasolle tai puolitiehen. Keskustelussa nousivat esille erityisesti sote-toimialan puutteet tarkastuslautakunnan edellyttämien toimien toteuttamisessa. Ne koskevat mm. kiireettömän hammashoidon, mielenterveyskuntoutuksen, vanhusten kotihoidon, lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen riittämättömyyttä. Puutteita todettiin myös pandemian aikana muodostuneen oppimisvajeen korjaamisessa, potilastietojärjestelmä Apotissa ja Hekan vuokralaisdemokratiassa.

Metron junankulunvalvonta

Valtuusto hyväksyi 78 miljoonan hankkeen elinkaarensa loppupuolella olevan metron junankulunvalvonnan uudistamiseksi. Kustannukset jakautuvat HKL Oy:n, Länsimetro Oy:n, Espoon ja Helsingin kesken. Asiasta äänestettiin, kun kaksi perussuomalaista ja yksi Liike Nytin edustaja vastustivat investointia.

Vuosaaren keskustan länsiosan asemakaava

Valtuusto äänesti Vuosaaren keskustan Tyynylaavantien ja Vuosaarentien välisen alueen asemakaavasta. Ville Jalovaara (sd) esitti sen palauttamista, koska kaavamuutos lisää asukasmäärää, mutta ei turvaa riittäviä julkisia palveluja (vaikka tuokin sisäliikuntatilaa). Hän sai esitykselleen vain Erkki Tuomiojan ja kahden perussuomalaisen tuen, mutta esitys herätti laajan keskustelun lähiöiden kehittämisestä.

Kuntalaisaloitteita

Valtuusto merkitsi tiedoksi viiteen kuntalaisten aloitteeseen annetut apulaispormestareiden vastaukset. Kuntalaisaloitteiden joukossa oli 4 500 asukkaan allekirjoittama Pelastetaan Vuosaari -aloite, jossa esitettiin yleiskaavan toteuttamisohjelman uusimista luontoalueiden säästämiseksi ja asukkaiden kuulemiseksi. Muissa kuntalaisaloitteissa ehdotettiin mm. Helsingin liittymistä ikäystävällisten kaupunkien kansainväliseen verkostoon, senioritalojen lisäämistä, Latokartanon metsän säästämistä ja luonnonsuojelualueen perustamista Outamon lastenkodin alueelle, jonka Helsinki omistaa Lohjalla. Vain viimeksi mainittu aloite sai alustavan positiivisen vastauksen.

…ja samaan aikaan muualla

Monia isojakin asioita on Helsingissä viime aikoina ratkottu muualla kuin valtuustossa, usein virkamiesjohdossa. Kulttuurijohtaja on päättänyt selvittää Savoy-teatterin siirtämisen yksityiselle operaattorille, maankäyttöjohtaja aloittanut Lapinlahden alueen suunnittelun uudelleen sijoitusyhtiö NREP:in kanssa, soten johtavat virkamiehet valmistelevat lukuisten lähiterveysasemien lopettamista, varhaiskasvatuksen johtaja päätti sulkea puoleksi vuodeksi suurimman osan leikkipuistoista, kaupunginhallitus on päättänyt myydä Palmia Oy:n pääomasijoittaja Mutaresille, Helen Oy on nostanut eähkön ja kaukolämmön hintoja rajusti jne.

YRJÖ HAKANEN