Valtuustoinfo 20/2022

Kaupunginvaltuuston viime keskiviikon kokouksen pääasiana oli vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2025 hyväksyminen. Lisäksi käsiteltiin vastauksia valtuutettujen aloitteisiin ja valittiin uuden lain mukainen sotepe-lautakunta.

Budjetti lähes kaikin osin yksimielisesti

Valtuuston edellisessä kokouksessa oli käyty keskustelu talousarvioesityksestä. Silloin äänestettiin myös perussuomalaisten esittämästä budjetin palauttamisesta uuteen valmisteluun. Nyt tässä kokouksessa talousarvio hyväksyttiin yllättäen lähes kaikilta osin yksimielisesti.

Kukaan ei esimerkiksi ehdottanut budjetin yli 426 miljoonan euron ylijäämätavoitteen alentamista mm. peruspalvelujen rahoituksen lisäämiseksi. Samoin sivuutettiin monien kaupunginosayhdistysten, eläkeläisjärjestöjen ym aloitteet mm. lähiterveysasemien turvaamisesta.

Valtuusto äänesti vain kahdesta vastaesityksestä, jotka koskivat palkanmaksun ongelmia ja kotihoidon tukea. Molemmat vastaesitykset hylättiin. Ensiksi mainittu perussuomalaisten esitys Sarastian palkanmaksujärjestelmän ongelmien korjaamisesta hylättiin äänin 74-10 ja toinen, keskustan esitys kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta torjuttiin äänin 72-12. Kristillisten ponsi energiahinnan kohtuullisuudesta sai vain 12 valtuutetun tuen.

Valtuusto päätti nimetä sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan, joka vastaa tammikuun alusta alkavalle uuden lainsäädännön mukaiselle toimikaudelle. Käytännössä lautakunta on sama kuin nykyinen sote-lautakunta. Samoin valittiin uuden sote-lain edellyttämä kansalliskielilautakunta. Lisäksi valtuusto hyväksyi vastaukset pariin kymmeneen valtuutettujen ja valtuustoryhmien aloitteeseen.

Kaupunginvaltuuston syyskauden viimeinen kokous on 7.12. klo 16 alkaen.

YRJÖ HAKANEN