Valtuustoinfo 19/2022

Helsingin kaupunginvaltuuston viime keskiviikon 16.11.2022 kokouksen pääasiana oli talousarvion käsittelyn aloittaminen. Uuden sote-lain nojalla valtuustoon tuotiin myös sotepe-palvelustrategia ja hyvinvointisuunnitelma.

Ennen kokousta valtuustolle toimitettiin kuntalaisaloite kaupungin energiayhtiö Helenin rajusti korottamien hintojen alentamiseksi, Asukkaiden Helsinki -verkoston esitys palvelujen parantamiseksi ja kuuden kaupunginosayhdistyksen työryhmän vetoomus siitä, että valtuusto ei sitoutuisi budjetin investointisuunnitelmassa Oulunkylän jättikeskukseen, jonka valmistuessa aiotaan lopettaa Maunulan, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemat.

Talousarviokeskustelu

Ensi vuoden talousarviosta käytiin pitkä keskustelu, mutta tehtiin vain vähän muutosesityksiä. Päätökset budjetista tehdään ensi viikolla 23.11. pidettävässä kokouksessa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä korosti tyytyväisyyttään budjettiesitykseen, joka jatkaa palvelujen määrärahojen alimitoittamista samaan aikaan kun kaupunki tekee satoja miljoonia ylijäämää. Budjettiesityksen sopineet ryhmät – kokoomus, vihreät, SDP, Vasemmistoliitto ja RKP – olivat sopineet siitä, että ne eivät esitä valtuustossa edes ponsia.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron mukaan helsinkiläisten palvelujen ongelmat johtuvat vieraskielisten määrän lisääntymisestä. Ryhmän muutosesitys keskittyi menojen ja erityisesti maahanmuuttajien palvelujen leikkaamiseen. Keskusta esitti lisää rahaa varhaiskasvatukseen ja kristilliset kotihoidon tukeen. Liike Nyt hyväksyi budjettiesityksen, vaikka arveli kaupungin ylijäämän paisuvan tänä vuonna sadoilla miljoonilla.

Laajasti kritiikkiä herättänyt terveysasemien, neuvoloiden ja eräiden muiden sote-palvelujen keskittäminen jättikeskuksiin jatkuu. Muutamissa puheenvuoroissa sitä kritisoitiin, mutta kukaan ei tehnyt muutosesityksiä investointisuunnitelmaan, johon sisältyvät mm. Haagan, Malmin ja Oulunkylän suuret terveys- ja hyvinvointikeskukset. Isona ongelmana sote-palvelujen rahoituksessa on se, että niihin ei haluta käyttää kaupungin omia varoja, vaikka laki sen sallisi ja rahaa on.

Positiivista on se, että terveyskeskusmaksuja ei oteta ensi vuonna käyttöön, mutta seuravien vuosien osalta asia on jätetty harkintaan. Myönteistä on myös se, että Stadin asukastalojen toiminnan jatkamiseen on osoitettu selvästi määrärahat. Koulutuksen ja monien muiden palvelujen kohdalla budjettiesityksen määrärahat jäävät nykytasolle tai jopa supistuvat reaalisesti nykyisestä.

Kaupunginhallituksen ryhmät kehuivat henkilöstön palkkausohjelmaa, jolla osoitetaan 7 miljoonaa matalien palkkojen korjaamiseen ja tehtäviin, joihin on vaikea saada työntekijöitä. Palkkaohjelman ulkopuolelle on kuitenkin jätetty kokonaan sotepe-toimiala. Palkkaohjelman summa on lisäksi kovin vähäinen korjaamaan yli 1,5 miljardin euron henkilöstöbudjetin puutteita.

Sote-palvelustrategia ja hyvinvointisuunnitelma

Valtuusto hyväksyi keskustelun jälkeen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelustrategian jäljellä olevalle valtuustokaudelle. Sote-laki edellyttää tällaista suunnitelmaa. Helsingin palvelustrategia on varsin yleisluontoinen ja asukkailla on ollut vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa sen valmisteluun. Strategiassa ei esimerkiksi linjata mitään sote-lähipalvelujen turvaamisesta.

Perussuomalaiset esittivät kristillisten kannattamana palvelustrategian palauttamista, tosin täsmentämättä päätösesityksessä uuden valmistelun linjauksia muuten kuin kehottamalla lisäämään sen konkreettisuutta. Palautusesitys hylättiin äänin 70-8.

Laki edellyttää Helsingiltä myös hyvinvointisuunnitelmaa valtuustokaudelle. Perussuomalaiset esittivät myös sen palauttamista, joka torjuttiin äänin 72-7.

Muita päätöksiä

Kunnallisvero ja kiinteistövero säilyvät ennallaan.

Valtuusto päätti säätiöidä Helsingin taidemuseon. Tätä perusteltiin pitkäjänteisemmällä taloudenhoidolla ja ulkopuolisen rahoituksen keräämisellä.

Pasilan Postipuistosta myydään valtuuston päätöksellä tontteja Fira Rakennus Oy:lle.

YRJÖ HAKANEN