Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon

Me helsinkiläiset tarvitsemme maksuttoman perusterveydenhuollon, hyvin toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut, lisää resursseja kouluihin ja päiväkoteihin, edullisen joukkoliikenteen sekä alennuksia kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumiin, joita kaupunki järjestää.

Pitkäaikaishoidon paikkoja tulee lisätä nopeasti tarvetta vastaavasti, hoitajamitoitus ja lain edellyttämät määräajat edellyttävät lisää hoitajia ja lääkäreitä omille terveysasemille, jotka tulee säilyttää lähipalveluina. Seniori- ja palvelukeskusten rakentamista tulee nopeuttaa ja Koskelan muistikylää samoin. Me tarvitsemme myös monialaiset vanhusneuvolat esimerkiksi seniori- ja palvelukeskuksiin, jossa otetaan huomioon muistisairaiden ja eri kielisten vanhusten tarpeet kaikilla kaupungin toimialoilla.

Ikäihmisten HSL-matkalippujen alennukset tulee säilyttää ja jatkuvien hintojen korotusten sijaan alentaa kautta linjan HSL-lippujenhintoja. Myös energiayhtiö Helenin kuluttajahintoja pitää alentaa. Investointien lisääminen ei saa tapahtua asukkaiden palvelujen ja lähiluonnon kustannuksella.

LUPAUKSET JA PUHEET TEOIKSI

Helsingin kaupunki on luvannut olla MAAILMAN TOIMIVIN KAUPUNKI ja KASVUN PAIKKA, mutta valtaisista ylijäämistään huolimatta se ei ole järjestänyt lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja niitä kipeästi tarvitseville ihmisille, vaan hoitovelka ja jonot kasvavat entisestään niin terveysasemilla, kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoivassa kuin hammashoidossakin.

HELSINKI IKÄYSTÄVÄLLISEKSI, NYT TARVITAAN TEKOJA

Korona-aika on kurittanut ikäihmisiä ja muita asukkaita todella kaltoin eristämällä heidät muista ihmisistä, siirtämällä ja peruuttamalla tarpeellisia tutkimuksia ja hoitoja. Monet ikäihmiset on jätetty suoranaisesti heitteille, vaikka koronavuosinakin kaupunki on tehnyt voittoa satoja miljoonia euroja. Julkisten palvelujen keskittämisellä ei saa ajaa asukkaita yksityisten kalliiden palvelujen käyttäjiksi ja köyhyyteen.

ELÄKELÄISET OVAT VOIMAVARA EIVÄT KUSTANNUSERÄ
Helsinkiläiset järjestöt ovat vaatineet konkreettisia toimenpiteitä, jotta kaupunki vastaisi lupauksiinsa ja turvaisi lain edellyttämiin määräaikoihin pääsemisen palvelujen järjestämisessä. Järjestöt tekevät valtaisan määrän vapaaehtoistyötä, antavat vertaistukea ja turvaavat sosiaalista osallistumista tuhansille läheisillemme, mutta arvostetaanko sitä vain juhlapuheissa?

ONKO OSALLISUUS VAIN TYHJÄÄ PUHETTA?

Monesti tuntuu siltä, että meitä kuullaan muodollisesti, mutta todellisuudessa ei kuunnella, vaikka laveasti puhutaan osallisuudesta ja päätöksenteon avoimuudesta. Me helsinkiläiset teemme aloitteita henkilökunnan lisäämiseksi, lähipalvelujen turvaamiseksi ja esteettömyyden toteuttamiseksi koko kaupungissa. Nyt tarvitaan paikallista sopimista (esimerkiksi Helsinki-lisä), jotta työntekijämme tulevat palkallaan toimeen.

Asukkaiden Helsinki -verkosto vetoaa valtuutettuihin kaupunginhallituksen talousarvioesityksen korjaamiseksi. Ylijäämien kasaamisen sijasta lähtökohdaksi on asetettava eriarvoisuuden vähentäminen ja asukkaiden hyvinvointi.

Helsingissä 14.11.2022

Asukkaiden Helsinki verkoston kokous