Kuntalaisaloite Helen Oy:n hintojen alentamiseksi toimitettiin päättäjille

Asukkaiden Helsinki -verkoston aloitteesta on kerätty kuntalaisaloite Helen Oy:n hintojen kohtuullistamiseksi. Kuntalaisaloitteen allekirjoittajat esittävät, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin Helen Oy:n helsinkiläisiltä perimien sähkön ja kaukolämmön ja -jäähdytyksen kuluttajahintojen alentamiseksi. Aloitteen on tähän mennessä allekirjoittanut lähes 300 helsinkiläistä. Se on tänään toimitettu kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen nostaa toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintaa joulukuun alusta 60 prosentilla. Se on jo toinen raju korotus tänä syksynä. Lokakuussa Helen nosti hintaa 58 prosenttia. Lisäksi Helen nosti lokakuun alussa kaukolämmön hintaa 30 prosenttia.

Samaan aikaan yhtiö ilmoittaa kasvattaneensa liikevoiton vuodessa kolminkertaiseksi. Hintojen korotuksia Helen perustelee pohjoismaisen sähköpörssin korkeilla päivähinnoilla ja tulevia hintoja ennustavilla futuureilla. Suomeksi sanottuna siis energiamarkkinoilla tapahtuvalla yhtiöiden ja sijoittajien keinottelulla. Kuluttajahintojen valtavia korotuksia ei voikaan perustella tuotantokustannusten nousulla.

Liiketoimintoja eriyttämällä helsinkiläisten hinnat alemmas

Kaupungin kokonaan omistamana yhtiönä Helen on mahdollisuus eriyttää liiketoimintansa niin, että myynti Helsingin asukkaille tapahtuu halvemmalla kuin pörssihinnat. Näin ovat jo tehneet eräät muut kaupunkien omistamat yhtiöt esimerkiksi Keravalla ja Sipoossa, Kokkolassa, Seinäjoella ja Porissa. Lisäksi Helsingin kaupunki voi yhtiön omistajana alentaa yhtiölle asettamiaan tuottotavoitteita.

Helenin johto perustelee sähkön kuluttajahintoja nostamista yli kaksinkertaiseksi myös investoimisella uusiutuvaan energiaan, kuten tuulivoimaan. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä onkin tärkeä siirtyä uusiutuvaan energiaan. Mutta Helen voisi rahoittaa tällaiset tuottavat investoinnit pääosin pitkäaikaisilla lainoilla eikä suoraan kassavirrasta. Helenin investoinneissa omarahoituksen osuus oli esimerkiksi viime vuonna peräti 78 prosenttia, mikä on paljon suurempi kuin yleensä teollisissa investoinneissa.

Eriyttämällä energian tuotannon ja myynnin Helsingin asukkaille yhtiön muusta liiketoiminnasta Helen voi irrottaa hintojen määräytymisen omassa verkossa kaupungin alueella ilman sen kierrättämistä pohjoismaisessa sähköpörssin kautta. Suomen ja EU:n lainsäädäntö ei aseta tälle esteitä. Se vähentäisi Helenin voittoja, mutta yhtiön taseen ylijäämissä on siihen varaa. Kohtuuttomien hintojen alentaminen hillitsisi asumiskustannusten nousua ja helpottaisi asukkaiden tilannetta, jota kiihtynyt inflaatio ja toimeentulon epävarmuus vaikeuttavat.

Helsingissä 14.11.2022

Asukkaiden Helsinki -verkosto

   (Artikkelin kuva: Toivo Koivisto)