Valtuustoinfo 17/2022

Helsingin valtuustossa tapahtunutta 26.10.2022

Kaupunginvaltuuston kokouksessa ei taaskaan ollut juuri mitään asioita. Päätöksiä tehtiin vain ensi vuoden kokousajoista, yhden lautakunnan yhdestä varajäsenestä ja yhden tontin kaavamuutoksesta. Lisäksi merkittiin tiedoksi vastaus yhteen aloitteeseen.

Haapaniemenkatu 4:n puretun valtion virastotalon tontille kaavoitettiin lisää rakennusoikeutta, johon sisältyy sekä liike- ja toimistotiloja että asuntoja

Kyselytunti

Valtuuston kyselytunnilla keskusteltiin koulujen tarveperusteisesta rahoituksesta, korona-aikana kasvaneen eriarvoisuuden vähentämisestä ja psykiatrian päivystystilanteesta. Keskustelua käytiin mm. eriarvoisuuden lisääntymisestä kouluissa ja sen vähentämiseen tarkoitetun valtion tilapäisen rahoituksen vakinaistumisen yhteydessä tapahtuvasta rahoituksen leikkaamisesta useilla miljoonilla.

Budjettiesitys

Seuraava valtuuston kokous on jo 2.11. Sen jälkeen 16.11. kokouksessa aloitetaan ensi vuoden talousarvion käsittely. Siihen liittyen käsittelyyn tulevat myös sote-palvelustrategia ja hyvinvointisuunnitelma.

Kuntalaisten aloitteita

Asukkaiden Helsinki -verkoston käynnistämä kuntalaisaloite Helen Oy:n hintojen rajujen korotusten alentamiseksi. Aloitteen voi allekirjoittaa myös verkossa https://www.adressit.com/kuntalaisaloite_helen_oyn_hintojen_kohtuullistamiseksi

YRJÖ HAKANEN