Valtuustoinfo 3/2023

Kaupunginvaltuustossa 15.2.2023 tapahtunutta

Tässä – valitettavasti viiveellä – joitain tietoja valtuuston helmikuun puolivälin kokouksesta. Kokouksen laajin keskustelu käytiin pohjoisbaanan yleissuunnitelmasta. Vähemmällä keskustelulla päätettiin Ala-Malmin Pikitehtaankorttelin asemakaavasta. Lisäksi listalla oli vastauksia valtuutettujen aloitteisiin.

Pohjoisbaana

Valtuusto hyväksyi pohjoisbaanaksi nimetyn pyöräliikenteen runkoyhteyden toteuttamissuunnitelman. Käpylän asemalta radan vartta Vantaan rajalle rakennettavan baanan kustannusarvio on 28,7 miljoonaa euroa. Baana toteutetaan vaiheittain ja siihen liittyen selvitetään vielä reittiä Taivaskallion ja Tapanilan kohdalla. Päätös syntyi äänin 73 – 9, vastaan olivat perussuomalaiset.

Pikitehtaankortteli

Malmin alueelle hyväksyttiin ns. Pikitehtaankorttelin asemakaava. Se koskee Malmin keskustan ja Malminkentän välistä aluetta. Siihen liittyy myös varaus Viikki-Malmi pikaraitiotien linjaukselle. Alueelle tulee noin 1 200 asukasta lisää.

Villenkallio

Kaavaratkaisu koskee kahta korttelia Keski-Vuosaaren Kallvikintien varressa. Kaava mahdollistaa täydennysrakentamista ja eräiden nykyisten luhtitalojen purkamisen uudisrakentamisen tieltä. Asukasmäärän lisäys on noin 500:lla.

Asukkaiden ja kaupunginmuseon lausunnoissa kaavaesitys sai kritiikkiä. SDP:n Ville Jalovaara ja Sinikka Vepsä esittivät kaavan palauttamista uuteen valmisteluun matalamman rakentamisen pohjalta ja ottaen huomioon myös alueen sote-palvelujen tarpeet. Palautusta tuki 3 demaria ja yksi perussuomalainen, se kaatui äänin 80 – 4.

Aloitevastauksia

Valtuutettujen aloitteissa ja niihin annetuissa vastauksissa käsiteltiin mm. sähköpotkulautojen käytön ja pysäköinnin sääntöjä (koskien ydinkeskustan aluetta), sote-palvelujen tuotantokustannusten vertailua, huumekuolemien ehkäisyä, monikielistä seniorikeskusta ja eräitä muita.

Yrjö Hakanen