Valtuustoinfo 4/2023

Kaupunginvaltuustossa 1.3.2023 tapahtunutta

 

Helsingin valtuuston maaliskuun alun kokouksen ainoa keskustelu käytiin kyselytunnilla. Aihe oli tärkeä aihe, neljä samaan aihepiiriin liittyvää kysymystä koulujen eriytymisestä, eriarvoistumisesta, maahanmuuttajataustaisten lasten suomen/ruotsin kielen opiskelusta ja lähikouluperiaatteen toteutumisesta.

Pormestarit kertoivat, että koulujen eriytymiseen ja eriarvoistumiseen suhtaudutaan vakavasti. He lupailivat tarveperusteisen rahoituksen lisäämistä, mutta nämä puheet jäivät yleiselle tasolle. Sama koski pormestareiden puheita asuinalueiden eriytymisen ehkäisemisestä.

Monet ongelmat tunnustettiin, mutta puheiden ja käytännön välillä oli kuitenkin melkoinen kuilu. Helsingillä on ollut ja on varaa lisätä merkittävästi varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resursseja, kehittää asuinalueiden palveluja ja parantaa työntekijöiden palkkausta. Kaikki nykyiset valtuustoryhmät ovat kuitenkin hyväksyneet budjettilinjan, joka on jatkuvasti alimitoittanut palvelujen määrärahat.

Asukkaiden ja monien asiantuntijoiden varoitukset koulujen ja muiden peruspalvelujen määrärahojen ja henkilöstön riittämättömyydestä on toistuvasti sivuutettu. Valtuustossa nytkin käydyssä keskustelussa sivuutettiin lähes kokonaan esimerkiksi peruskoulun yhtenäisyyden murentuminen, jota valinnaisten aineiden lisääminen ja luokkamuodossa tapahtuva painotetun opetuksen järjestäminen on osaltaan asuinalueiden eriytymisen ohella voimistanut.

Muut asiat

Muista asioista ei valtuustossa käyty keskustelua. Se kertoo siitä, miten tärkeiden päätösten tekeminen on siirtynyt yhä enemmän muualle kuin valtuustoon.

Alibudjetoinnista puolestaan kertoi se, että valtuusto hyväksyi joukon ylitysvaltuuksia viime vuoden budjettiin ja merkitsi tiedoksi selvityksiä eräiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamatta jäämisestä. Ne siunattiin keskustelutta. Myöskään kuntalaista johtuva konserniohjeen täsmentäminen ei herättänyt keskustelua, vaikka esimerkiksi Helen Oy:n toimintaan valtuustolla ei ole ollut juuri sanavaltaa.

Pitäjänmäelle, Pajamäen keskustan alueelle hyväksyttiin parin tontin kaavamuutos, joka mahdollistaa hieman asuntorakentamista.

Seuraava valtuuston kokous on keskiviikkona 15.3. ja sen listalla on mm. Hermanninrannan asemakaava.

YRJÖ HAKANEN