Valtuustoinfo 19/2023

Helsingin valtuustossa tapahtunutta 22.11.2023

Kaupunginvaltuusto tyytyi kaupunginhallituksen esitykseen Helsingin ensi vuoden talousarvioksi. Uutta oli se, että tällä kertaa budjetista olivat sopineet yksimielisesti kaikki kaupunginhallituksen poliittiset ryhmät. Erityisen tyytyväinen budjettiin oli kokoomus.

Investointeja palvelujen kustannuksella

Valtuustossa kukaan ei esittänyt kaupungin toimintamenoihin lisää rahaa, vaikka kaupunki tekee tänäkin vuonna ennusteiden mukaan noin 460 miljoonaa euroa ylijäämää.

Ainoa äänestys koski keskustan esitystä siirtää kaupungin palveluista 9 miljoonaa ja siirtää se 1-2-vuotiaiden lasten kotihoidon tuen lisäämiseen. Tämä esitys hylättiin äänin 75-3. Kristilliset olisivat ulottaneet sen myös 3-vuotiaisiin, mutta tätä esitystä ei kukaan tukenut.

Kaupungin toimintamenot kasvavat vain nimellisesti, runsaat 3 prosenttia (verrattuna tämän vuoden toteutumaennusteeseen). Sen sijaan investointeihin esitetään yli 15 prosentin lisäystä, ne nousevat 877 miljoonasta 1 012 miljoonaan. Investointeja kasvatetaan asukkaiden palvelujen ja hyvinvoinnin kustannuksella.

Palvelujen kehitystä vaikeuttavaan palkkojen jälkeenjääneisyyteen ei budjetti tuo juuri mitään korjausta, koska palkkakehitysohjelmaan osoitettu 7 miljoonaa on vain promilleluokkaa kaupungin palkkamenoista.

HEKAn vuokralaisten kamppailun tuloksena budjettiin otettiin vasemmiston aloitteesta 20 miljoonaa HEKAn ja HASOn pääomittamiseen, jolla pienennetään vuokrien korotuksia ensi vuoden osalta. Positiivista on myös pieni lisäys luonnonsuojelun määrärahoihin, mutta kansalaisliikkeiden esitys lisärahoituksesta kansallisen kaupunkipuiston perustamiseen sivuutettiin.

Palveluja alibudjetoidaan yhä

Vaikka myös koulutuksen ja varhaiskasvatuksen määrärahat jäävät edelleen jälkeen tarpeista, tukee painotus koulujen perusmäärärahoihin pitkäjänteisempää toimintaa kuin erilaiset määräaikaiset hankerahat, joita on viime vuosina suosittu. Vapaa-ajan toimialalle osoitettiin lisää rahaa liikuntapaikkojen rakentamiseen. Sen sijaan Stadin asukastaloille (yhteisötalot) ei saatu vieläkään lisärahoitusta, joka turvaisi niiden ilta- ja viikonloppuaukiolon.

Erityisen kovasti alibudjetointi koskee sote-palveluja, joissa on jo pitkään ollut suuri resurssien vajaus. Niissä harvoja positiivisia asioita on se, että Helsinki ei ota käyttöön terveyskeskusmaksuja, vaikka ne ovat käytössä muualla hyvinvointialueilla. Budjetin liitteenä olevassa investointiohjelma jatkaa jättikeskusten rakentamisen linjaa, jolla ollaan lopettamassa lisää lähiterveysasemia ja neuvoloita.

Talousarvion lisäksi valtuusto hyväksyi kaupungin taseen eriyttäminen kunta-Helsingin ja toisaalta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen taseeksi. Keskustelussa Hjallis Harkimo arvosteli sitä, että talousarvion yhteydessä valtuustolle ei esitetty tietoja kaupunkikonsernin kokonaistuloksesta, mutta tyytyi hänkin kaupunginhallituksen esitykseen.

Valtuuston seuraava kokous on 13. joulukuuta.

YRJÖ HAKANEN