Valtuustoinfo 20/2023

Kaupunginvaltuustossa tapahtunutta 13.12.2023

 

Helsingin valtuuston syyskauden viimeisen kokouksen harvoja isompia päätösasioita olivat Töölöntorin asemakaava, oppilashuollon järjestäminen ja Tennispalatsin myynti. Laaja keskustelu käytiin myös tarkastuslautakunnan arviokertomukseen vuodelta 2022 annetuista vastauksista.

Arviokertomuksen jatkotoimet vajavaisia

Tarkastuslautakunnan viime vuoden arviokertomuksen johdosta tehdyt toimet todettiin valtuuston keskustelussa osin vajavaisiksi tai jääneen tekemättä. Kritiikkiä esitettiin paljolti samoista asioista kuin usein aiemminkin: palkkahallintojärjestelmä Sarastian ongelmat, varhaiskasvatuksen resurssit ja tilat, henkilöstön saatavuus, asuntotilanne, asukkaiden osallistumismahdollisuudet, mielenterveyspalvelujen vaikea saatavuus, henkilöstön työhyvinvoinnin ongelmat…

Tennispalatsin myynti

Valtuusto jatkoi kaupungin kiinteistöomaisuuden myymistä, tällä kertaa myytiin yksimielisesti Tennispalatsi pohjoismaiselle NIAM-sijoitusyhtiölle, joka arvioi tekevänsä hyvää voittoa tilojen vuokraamisella tai myynnillä. Kun kaupunki myy tiloja, se maksaa usein käyttämistään tiloista kalliita vuokria kiinteistösijoittajille. Tässä tapauksessa Tennispalatsissa jatkaa toistaiseksi kaupungin taidemuseo eikä sen uusista tiloista ole tietoa. Luopumalla merkittävistä kiinteistöistä kaupunki vähentää myös mahdollisuuksia vaikuttaa kulloinkin kyseessä olevien alueiden kehitykseen.

Opiskeluhuollon suunnitelma

Helsingin erillisratkaisu sote-uudistuksessa on antanut mahdollisuuden jatkaa oppilashuollon toteuttamista kaupungin omana toimintana, jossa kuraattori- ja psykologipalvelut järjestetään edelleen kouluissa. Valtuusto hyväksyi nyt opiskelijahuoltosuunnitelman, joka painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan. Sen mukaan oppilaan pitäisi päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti ammattilaisen kanssa ongelmista kiireellisessä tapauksessa saman päivänä ja muuten seitsemän päivän kuluessa. Suunnitelman yhteydessä ei kuitenkaan osoitettu sen toteuttamiseen tarvittavia lisäresursseja.

Töölöntorin asemakaava

Valtuusto hyväksyi Töölöntorille asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa uuden kauppahallin rakentamisen torin laidalle, uusia liikennejärjestelyjä ja torin käytön parantamisen. Perussuomalasten Laura Korpinen esitti muutoksen hylkäämistä mm. autoliikenteen tarpeisiin nojaten. Hylkäysesitys kaatui äänin 70-11.

Muita päätöksiä

Valtuusto hyväksyi lisäksi Malmin lastenkodin uudisrakennuksen hankkeen, joitain siirtoja vuoden 2023 määrärahoista ensi vuodelle, Viikin tiedepuiston yhden korttelin kaavamuutoksen ja omavelkaisen takauksen Helsingin asumisoikeusasunnot HASO Oy:lle. Luottamushenkilöiden ja ylimpien virkahenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset merkittiin tiedoksi.

Kaupunginvaltuuston kevätkausi alkaa 17. tammikuuta.

YRJÖ HAKANEN

(Artikkelin kuva: wikimedia commons, Mahlum)