Valtuustoinfo 1/2024

Kaupunginvaltuustossa 17.1.2024 tapahtunutta

 

Helsingin valtuuston kevätkausi alkoi kyselytunnilla. Esillä olivat valtuutettujen kysymykset painotettuun opetukseen hakeutumisesta peruskoulussa, omalääkäritoiminnasta ja kaupungin palkanmaksun ongelmista. Varsinaisia päätösesityksiä oli eräistä tilahankkeista sekä vastauksia eräisiin nuorten ja valtuutettujen aloitteisiin.

Kyselytunti

Kyselytunnilla eräät valtuutetut olivat huolissaan siitä, tiedotetaanko peruskoulujen ns. painotetusta opetuksesta riittävän laajasti. Heistä moni korosti painotetun opetuksen lisäämistä ja sivuutti kokonaisten luokkien muodossa tapahtuvan painotetun opetuksen ja koulujen eriytymisen ongelmat. Apulaispormestari Johanna Laisaaren (sd) mukaan painotetusta opetuksesta saa kaikissa kouluissa tietoa ja tarkempaan tietoa haluavat saavat sitä ko. painotettua opetusta antavasta oppilaitoksesta.

Toinen kysymys koski sitä, miksi Helsingissä ei ole nykyisin käytössä laajasti omalääkärimallia, jossa terveysasemalla useammin palvelussa käyvillä olisi omalääkäri-hoitaja-tiimi. Apulaispormestari Sazonovin (kok) mukaan Helsingissä on esimerkiksi Kalasataman keskuksessa omatiimimalli, jossa ns. perustiimillä on 25 000 asukasta vastuulla, ja paljon palveluja tarvitsevien tiimit, joiden väestöpohja on ”pari tuhatta”.. Siinä tiimit ovat ja asukasvastuut ovat isompia. Kaikilla terveysasemilla ei tällaisia tiimejä kuitenkaan henkilöstöpulasta ja muista syistä nykyisin ole. Helsingissä isot tiimit ja väestövastuut merkitsevät käytännössä sitä, että usein vastaanotolla on aina eri lääkäri eikä hoidon jatkuvuus toteudu. Sazonov toivoi mahdollisuutta kehittää jatkossa myös yksityisiin ammatinharjoittajiin perustuvaa mallia.

Kolmanteen kysymykseen Helsingin palkanmaksun ongelmista saatiin pormestari Vartiaiselta (kok) taas kerran vastaus, että virheiden määrä vähenee ja työ virhemäärän pienentämiseksi jatkuu. Keskustelu herättivät mm. takaisinperintöjen määrä ja siinäkin ilmenneet virheelliset menettelyt.

Tilahankkeita

Valtuusto hyväksyi hallintosääntöön muutoksen, jolla poikkeukselliset tilahankkeet tuodaan valtuustoon jo alustavassa vaiheessa ja sitten uudelleen tarkemmin päätettäväksi.

Konepajan lukion ja aikuislukion käyttöön päätettiin vuokrata tilat Vallilassa sijoitusyhtiöltä. Päätös on jatkoa linjalle, jossa kaupunki vuokraa aiempaa useammin toiminnalleen tiloja yksityisiltä kiinteistöyhtiöiltä. Pidemmällä aikavälillä tämä voi monessa tapauksessa tulla kaupungille kalliimmaksi.

Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamishankkeen enimmäishinnalle hyväksyttiin korotus, mutta keskusteltiin pitkään. Keskustelua herätti erityisesti se, että metroasema joudutaan sulkemaan kokonaan kolmeksi kuukaudeksi, jolloin metrot eivät kulje lainkaan sen läpi. Ihmetystä herätti se, että töitä ei ole kyetty järjestämään toisella tavalla tai nopeammin. Apulaispormestari Sinnemäki (vihr) selitteli asiaa työn vaikeudella, lisärahoituksen puutteella ja mahdollisuudella lisätä kyseiselle alueelle ratikkavuoroja. Keskustelun perusteella asian ja urakkatarjousten valmistelu on kaupunkiympäristötoimialalla ollut kehnoa ja väheksynyt aseman pitkäksi ajaksi sulkemisen tuomia ongelmia.

Lisäksi hyväksyttiin Grundskolan Norsenin perusparannuksen enimmäishinnan korotus. Vartiokylään päätettiin päiväkodin ja leikkipuistotilojen uudishanke.

Aloitteista

Kokouksessa käytiin myös laajahko keskustelu nuorten aloitteisiin annetuista vastauksista. Aloitteiden määrän on jatkanut supistumista, viime vuonna aloitteita tehtiin vain 16, kun enimmillään aloitteita on aiemmin tehty vuodessa 67.

Valtuutettujen aloitteista eniten keskustelua herätti Pilvi Torstin (sd) aloite riippumattoman arvion ja siihen perustuvien muutosehdotusten tekemistä pormestarimallista ja johtamisjärjestelmästä. Aloitteessa ja keskustelussa johtamisjärjestelmää arvosteltiin paljolti samoilla perusteilla, joilla esitin vuonna 2016 kolmen valtuutetun kannattamana pormestarimallia ja johtamisjärjestelmää koskevan esityksen palauttamista uuteen valmisteluun. Kun palautus torjuttiin äänin 77-4 (palautuksen kannalla Hakanen, Ingervo, Hursti, Wallgren), vastustin silloin ainoana valtuutettuna.

Nykyisen kaupunginhallituksen enemmistö esitti Torstin aloitteen hylkäämistä. Eri mieltä olivat SDP:n, VASn, keskustan ja kristillisten edustajat, osa vihreistä ja pääosa RKP:stä ja perussuomalaisista. Aloite torjuttiin äänin 35-45, tyhjää 2. Vihreistä aloitetta vastaan äänestivät Vanhanen, Pasanen, Soininvaara, Sinnemäki, Rantanen, Kivekäs, Lindgren, Diarra, Vesikansa, Harjanne ja Huff. Perussuomalaisista aloitetta vastaan äänesti Rydman ja tyhjää Korpinen. RKP:stä muut tukivat aloitetta, mutta Månsson äänesti tyhjää. Merkille pantavaa on nykyisen johtamisjärjestelmän kannatuksen huomattava väheneminen ja kasvava huoli demokratian kaventumisesta. Myös jotkut aloitetta vastustaneista esittivät, että muutoksia johtamisjärjestelmään on syytä selvittää.

Soininvaaran (vihr) aloite asumisen lisäämisestä Helsingin keskustassa sai nihkeän vastauksen. Kiinnostavasti Soininvaara myönsi puheenvuorossaan, että nykyisen yleiskaavan toimitilarakentamisen tavoitteille esittämät perusteet ovat selvästi ylimitoitettuja.

Kaupunginhallituksen varajäseksi  eroa pyytäneen VAS:n Titta Hiltusen tilalle valittiin Laura Kolehmainen.

Kokouksen venyttyä yli viiteen tuntiin, jätettiin pöydälle mm. aloite Valimon itäreunan rakentamisesta.

Valtuuston seuraava kokous on keskiviikkona 31. tammikuuta.

Ehdolle HOK-Elannon vaaliin

Tulossa ovat myös Helsingin osuuskauppa Elannon edustajiston vaalit, joihin ehdokaslistat tulee jättää viimeistään 15.2. Jos olet HOK-Elannon jäsen, voit vaikuttaa vaalissa osuuskaupan toimintaan myös asettumalla ehdolle. Myös kuntapolitiikan kannalta on tärkeä saada HOK-Elannon edustajistoon edustajia, joille osuustoiminnan ihanteet ovat tärkeämpiä kuin liikevoittojen tavoittelu. Jos ole kiinnostunut asettumaan ehdolle, ota yhteyttä kommunistien, muiden vasemmistolaisten, punavihreiden ja sitoutumattomien listan asiamieheen Reijo Rinteeseen tai SKP:n Helsingin piiriin helsinginpiiri@skp.fi

YRJÖ HAKANEN