Valtuustoinfo 2/2024

Helsingin kaupunginvaltuuston 31.1.2024 kokouksen isoimmat päätökset koskivat Herttoniemen Linnanrakentajankadun teollisuusalueen asemakaavaa, Koskelan koulun ja päiväkodin asemakaavaa sekä takausta raideliikenteen investointeihin Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne -yhtiölle. Keskustelua herätti myös aloite Valimon itäreunan rakentamisesta.

Kaavoja ja keskustelua kouluista ja päiväkodeista

Koskelan koulun ja päiväkodin asemakaavaa koskevan päätöksen yhteydessä valtuusto käsi laajan keskustelun jättipäiväkotien ja jättikoulujen rakentamisesta, vaikka Koskelan kohdalla kyse ei olekaan kaikkein suurimmasta koosta. Keskustelu heijasteli lasten vanhempien ja varhaiskasvattajien laajaa tyytymättömyyttä. Varsinainen kaavaesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Herttoniemen Linnanrakentajantien varteen hyväksyttiin uusi asemakaava, joka tuo alueelle lisää asuntoja. Myös Vuosaaren Furumonkujalle päätettiin uusi kaava, joka mahdollistaa hieman uutta asuntorakentamista.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle myönnettiin raideliikenneinvestointeja varten enintään 333 900 000 euron määräinen kaupungin omavelkainen takaus investointien rahoittamiseksi.

Valtuutettujen aloitteita

Aloite Valimon itäreunan teollisuusalueen kaavoittamista asumisen, teollisen ja toimitilarakentamisen sekoittuneeksi alueeksi herätti keskustelua yhtäältä teollisten työpaikkojen säilymisestä ja toisaalta kaupunkibulevardin liittyvistä asuntorakentamisen tavoitteista. Valimon alueen vieressä, Vihdintien toisella puolella olevaan Riistavuoren metsään rakentamista kannattavat ryhmät ovat nostaneet esille mahdollisuuden sijoittaa asuntorakentamista Valimon teollisuusalueelle ja näin vähän pienentää Riistavuoren metsään rakentamisaluetta (jolle kylläkin aiotaan tosin silti saada korkeammalla rakentamisella uusia asuntoja lähes yhtä paljon kuin aiemmissa kaavailuissa).

Kertaalleen uuteen valmisteluun palautettu vastaus Otso Kivekkään (vihr) aloitteeseen nyt yksimielisesti hyväksytty vastaus tarkoittaa sitä, että aloitetaan koko Pitäjänmäen yritysaluetta koskien selvitykset ja valmistelut, jotka mahdollistavat seuraavalla valtuustokaudella alueen osayleiskaavoituksen tavoitteena sen kehittäminen sekä yritystoimintaa että asumista palvelemaan.

Lisäksi hyväksyttiin vastaukset ratsastuskoulusta Itä-Helsinkiin, peruskoulujen kielitarjonnan monipuolistamisesta ja lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttämisestä 25 vuodessa.

Lapinlahden tulevaisuus

Kaupunkiympäristötoimialalla valmistellaan Lapinlahden entisen sairaalan alueen yksityistämistä. Sitä vastaan on alkanut kuntalaisaloitteen kerääminen Lapinlahden rakennusten ja puiston säilyttämiseksi julkisessa omistuksessa. Aloitteen voi allekirjoittaa tästä linkistä.

YRJÖ HAKANEN