Valtuustoinfo 3/2024

Kaupunginvaltuustossa 14.2.2024 tapahtunutta

 

Helsingin valtuuston kokouksen isoimmat päätökset koskivat Sörnäistenrannan asemakaavaa ja Arkkitehtuuri- ja designmuseon rahoittamista. Lisäksi valtuusto päätti mm. Niemenmäen länsipuolen asemakaavasta ja Itäbaanasta.

Investointihankkeita

Valtuusto päätti Arkkitehtuuri- ja designmuseon rahoitukseen osallistumisesta 60 miljoonalla eurolla edellyttäen, että myös valtion osallistuu vastaavalla summalla. Keskustelua herättivät museon vaihtoehtoiset paikat, kuten mahdollisuus sijoittaa se jonnekin jo olemassa olevaan rakennuskantaan ja rakennuksen suunnittelukilpailun tavoitteet.  Erkki Tuomioja toivoi vaihtoehtoisen paikan selvittämistä, esimerkiksi Kyläsaaren vapautuvan voimalarakennuksen soveltumisesta museolle.

Valtuusto päätti toisenkin kiinteistöinvestoinnin rahoituksesta. Se hyväksyi kaupungin omistamalle Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -yhtiölle enintään 93 miljoonan omavelkaisen takauksen Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamiseksi Kamppiin.

Molemmat investoinnit hyväksyttiin yksimielisesti.

Sen sijaan Itäbaanan hankkeesta äänestettiin, kun perussuomalaiset esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Noin 14 miljoonan euron hanke baanan rakentamisesta hyväksyttiin äänin 73-8, tyhjää 1.

Uusia asemakaavoja

Uutena palasena Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan kaavoittamista uusille asuinalueille hyväksyttiin Vilhovuoren ja Hanasaaren nykyiselle liikenne- ja ranta-alueelle uusi asemakaava, joka mahdollistaa noin 1 400 asukkaan ja toimitilojen alueen rakentamisen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Munkkiniemeen, Niemenmaan länsipuolelle hyväksyttiin täydennysrakentamista noin 1 100 asukkaan alueen ja toimitilojen rakentamiseen. Perussuomalaista Laura Korpinen esitti sen palauttamista uuteen valmisteluun, jossa uuden rakentamisen määrää olisi pienempi. Kaavamuutos hyväksyttiin kuitenkin äänin 76-5.

Muutamia aloitteita

Valtuusto hyväksyi myös vastauksia joihinkin valtuutettujen aiemmin esittämiin aloitteisiin. Keskustelua herätti muun muassa vastaus aloitteeseen päiväkotien pedagogisesti perustellusta koosta. Vastauksessa ei myönnetty jättipäiväkotien ongelmia, mutta todettiin tarve turvata henkilöstön osallistumiseen suunnitteluun alusta alkaen.

Tulevia tapahtumia

Seuraava valtuuston kokous on 28.2.

Pihlajamäessä on torstaina 29.2. klo 18 nuorisotalolla asukastilaisuus Pihlajamäen ja pohjoisen Helsingin lähiterveysasemien ja neuvoloiden säilyttämiseksi ja niiden resurssien lisäämiseksi.

Kuntalaisaloite Lapinlahden entisen sairaalan alueen ja sen rakennusten säilyttämiseksi julkisessa omistuksessa on käynnistynyt kuntalaisaloitteen keräys. Aloitteen voi allekirjoittaa Lapinlahden sairaalan kahvilassa ja verkossa https://lapinlahdenlahde.fi/kuntalaisaloite/

YRJÖ HAKANEN