Valtuustoinfo 6/2024

Kaupunginvaltuustossa 27.3.2024 tapahtunutta

Helsingin valtuuston kokouksen isoimpia ja laajempaa keskustelua herättäneitä asioita olivat Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin uudisrakennus ja Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajentamisen edellyttämä asemakaavamuutos.

Koulu- ja päiväkotihankkeita

Valtuusto hyväksyi Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen hankkeen. Kouluun tulee tilat myös yläkoululle, yhteensä 700 oppilaalle (nykyisessä koulussa 445 oppilasta) ja päiväkotiin 210 lapselle (nykyisessä 70). Hankkeen hinta on noin 50 miljoonaa.

Keskustelua herättivät tässä yhteydessä koulujen eriytyminen, mahdollinen oppilaaksiottoalueen muuttaminen, koulun liikuntasalin pienuus ja aiempien rakennusten päästäminen huonoon kuntoon.

Etelä-Haagaan hyväksyttiin päiväkoti Tuulin uuden rakennuksen hankesuunnitelma. Sen yhteydessä keskustelua herätti taas kerran lasten vanhempien ja koulujen henkilökunnan riittämätön kuuleminen.

Kaava- ja kiinteistöratkaisuja

Valtuusto hyväksyi Kalasataman Nihdin kahden tontin myymisen Hausia Oy:lle tai sen osoittamalle yhtiölle. Se ei herättänyt keskustelua, vaikka tonttien vuokraaminen olisi kaupungille pidemmän päälle kannattavampaa.

Länsisataman matkustajaterminaali 1:lle hyväksyttiin asemakaava, joka mahdollistaa sen palvelujen kehittämisen.

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajentamiseksi hyväksyttiin asemakaavamuutos, jolla nykyisen rakennuksen ja Myllypurontien väliin voidaan rakentaa uusi rakennus. Alueelle on suunniteltu maanpäälliseltä osaltaan kuusikerroksinen terveys- ja hyvinvointikeskus nykyisen terveyskeskuksen laajennuksena. Vaikka uusi keskus rakennetaan osin metroaseman päälle, ei sinne ole suunniteltu suoraa sisätilojen yhteyttä metsoasemalta, jota valtuusto toivoi ponnella.

Laajemman terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankkeen kääntöpuolena on Kivikon terveysaseman lopettaminen ja Kontulan terveysaseman korvaaminen pienellä sivutoimipisteellä.

Hanke jatkaa apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn kaudella valittua linjaa lähiterveysasemien lopettamisesta ja palvelujen keskittämisestä. Päätös syntyi äänin 73, vastaan 1 (Erkki Tuomioja) ja tyhjää 9. Keskustelussa mm. Eveliina Heinäluoma, Sirpa Asko-Seljavaara, Björn Månsson, Sinikka Vepsä ja Jenni Hjelt kuitenkin toivoivat, että terveysasemien keskittämislinjan kokemuksia pysähdyttäisiin arvioimaan ja voidaan säilyttää myös lähiterveysasemia.

Muita tapahtumia

Valtuuston seuraava kokous on 10. huhtikuuta.

Sunnuntaina 7.4. on Hakaniemen markkinoilla klo 9 – 14 SKP:n teltta, jolla voi tulla tapaamaan mm. HOK-Elannon vaalin ehdokkaita, noutamaan lentolehtisiä israelilaisten tuotteiden boikotoimisesta ja allekirjoittamaan kansalaisaloitteen lääkekorvausten omavastuuosuuden poistamiseksi.

Orpon ja Purran hallituksen ajamasta leikkauspolitiikasta ja sen vaihtoehdoista keskustellaan Maanantaiklubilla 8.4. klo 19. Keskustelua avaavat yliaktuaari Olli Savela ja Sosten pääekonomisti Otto Kyyrönen. Runoja esittää Pia Honkanen.

Lauantaina 13.4. klo 10 – 13 on Pakilan työväentalolla (Lepolantie 19) seminaari maailmanjärjestelmän ristiriidoista. Maailmankirjat sekaisin? -seminaarissa alustavat Jyrki Käkönen ja Karin Maiche.

Lapinlahden entisen sairaalan tulevaisuus on taas puntarissa. Kiinteistösijoitusyhtiö NREP on vetäytynyt hankkeesta, jossa kaupunkiympäristötoimiala tarjosi mahdollisuutta myydä alueen rakennukset yksityiseen omistukseen. Lapinlahden nykyiset toimijat ovat valmistelleet vaihtoehdon ja käynnistäneet kuntalaisaloitteen Lapinlahden säilyttämiseksi pääosin kaupungin omistuksessa olevana taiteen, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskuksena. Aloitteen voi allekirjoittaa Lapinlahdessa ja netissä https://lapinlahdenlahde.fi/kuntalaisaloite/

YRJÖ HAKANEN