Valtuustoinfo 5/2024

Kuulumisia Helsingin  valtuustosta 13.3.2024

Helsingin valtuuston kokouksessa keskustelua herättivät vain esitykset työllisyyspalvelujen liikelaitoksen perustamisesta ja Vartiokylän asemakaavan muutos. Keskusteluja muun muassa terveysasemien, koulujen ja päiväkotien keskittämisestä isoihin yksiköihin ja Lapinlahden tulevaisuudesta on käyty, mutta pääosin muualla kuin valtuustossa.

Työllisyyspalvelut

Valtakunnallisen TE-palvelujen muutoksen myötä työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyy ensi vuoden alusta Helsingissä kaupungille. Valtuusto hyväksyi esityksen, että sitä varten perustetaan työllisyyspalveluliikelaitos, johon siirtyy noin 700 työntekijää aiemmin valtion ja kaupungin puolella työllisyyspalvelujen työntekijää. Liikelaitokseen siirtyy myös kotouttamis- ja eräitä muita palveluja.

Erityisesti kokoomus piti liikelaitoksen perustamista tärkeänä mahdollisuutena kehittää yhteistyötä yksityisten yritysten kanssa. Joitain salin vasemmalla puolella liikelaitoksen perustamisen epäselvät perusteet ja asian valmistelu ilman laajempaa keskustelua huolestuttivat. Hankkeen kytkös elinkeino- ja yritystoimintaan herätti kysymyksiä siitä, jäävätkö pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat liikelaitoksen tulostavoitteiden jalkoihin. Muutamissa puheenvuoroissa toivottiin, että asiaa voidaan arvioida myöhemmin uudelleen. Mitään vasta- tai muutosesityksiä ei kuitenkaan tehty.

Helsingin kaupungin asukastaloja puolustava verkosto nosti jo ennen valtuuston kokousta esille tiedot, joiden mukaan työllistämispalvelujen johto aikoo lopettaa palkkatukityöllistämisen Stadin yhteisötaloille ja mahdollisesti joissakin muissakin kaupungin tehtävissä. Vastauksena tähän huoleen kerrottiin, että liikelaitoksen perustaminen ei muuta palkkatukityöllistämistä. Tätä on syytä seurata ensi vuoden budjetin valmistelussa, josta on kuulunut toisenlaisiakin tietoja.

Kaava- ja kiinteistöasioita

Toinen keskustelua herättänyt esitys oli Vartiokylään valmistelu asemakaavanmuutos, joka mahdollistaa 2-3-kerroksisten talojen laajan purkamisen (19 taloa) ja korvaamisen korkeammalla ja tehokkaammalla rakentamisella. Osin kriittisestä keskustelusta huolimatta päätös tästäkin esityksestä hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto hyväksyi hankkeen uusien tilojen vuokraamisesta Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteiselle taiteiden opetukselle ja yleisopetukselle. Koulujen nykyiset lisätilat ovat osoittautuneet liian pieniksi.

Lisäksi valtuusto hyväksyi Malmille tulevan vainajatilojen rakentamishankkeen hinnan korottamisen.

Asukastoimintaa

Pihlajamäen ja pohjoisen Helsingin lähiterveysasemia puolustavat kaupunginosayhdistykset saivat sotepe-toimialan johdon ymmärtämään, että Pihlajamäen terveysaseman palvelujen siirto Oulunkylään ei ole järkevää. Nyt Pihlajamäen terveysasema yritetään lopettaa keskittämällä palvelut Malmille. Malmilla asiasta pidetyssä kaupungin infossa hanke sai asukkaiden tyrmäyksen. Muun muassa Pihlajamäki-seura vastustaa jättikeskuksen perustamista Malmille https://pihlajamaki.info/pihlajamaki-seuran-mielipide-malmille-kaavaillun-sote-keskuksen-asemakaavan-muutokseen/

Kaupunkiympäristötoimialan hanke Lapinlahden entisen sairaalan rakennusten siirtämiseksi yhtiöön, johon kiinteistösijoitusyhtiö NREP saisi enemmistön, on kaatunut. Lapinlahden säilyttämiseksi julkisessa omistuksessa on kerätty kuntalaisaloitetta. NREP päätyi siihen, että hanke ei olekaan sijoittajille tarpeeksi tuottava ja ilmoitti vetäytyvänsä siitä. Lapinlahden nykyisten toimijoiden aloitteesta on kehitelty vaihtoehto, joka esitellään lähiaikoina kaupungille. https://lapinlahdenlahde.fi/uutiset/kiinteistosijoittaja-nrep-vetaytyy-lapinlahti-hankkeesta-mutta-lapinlahti-yhteison-lapinlahti-360-hanke-etenee-suunnitellusti/

Viime torstaina perustettiin Lapinlahden tiloissa paikallisten kansalaisliikkeiden ja järjestöjen uusi yhteenliittymä https://kaikkienhelsinki.fi/ Mukana olivat mm. Stansvikin, Riistavuoren puiston, Matokallion, Keskuspuiston, lähiterveysasemien, Lapinlahden ja Suvilahden skeittiparkin puolustajat, HelSyn, Mieli ry:n ja monien muiden yhteisöjen edustajat.

YRJÖ HAKANEN