Valtuustoinfo 4/2024

Kaupunginvaltuustossa 28.2.2024 tapahtunutta

Helsingin valtuuston kokous käsitteli muun muassa esitykset hallintosäännön muuttamisesta oman toiminnan kilpailuttamisen laajentamisen helpottamiseksi, talousarvion 2023 tavoitteiden toteutuminen ja Suutarilan monitoimitalon hanke.

Kyselytunti

Valtuuston kyselytunnilla keskusteltiin katujen talvikunnossapidon ongelmista ja kaupungin ilmastobudjetin kehittämisestä.

Keskustelussa käsi selväksi, että katujen kunnossapitoa on laajasti kilpailutettu yksityisille toimijoille, joista osa ei ole suoriutunut kunnolla tehtävästä. Kaupungin oman kaluston ja henkilöstön vähyys on vaikeuttanut reagoimista vaihtuviin sääoloihin. Erityisesti jalkakäytävien hoito on ollut heikolla tolalla. Apulaispormestari Anni Sinnemäki selitti kaupunginhallituksen päättäneen 10 vuoden kehittämisohjelman lumenhallinnasta.

Ilmastobudjetointia koskevan Elina Kauppilan (vas) kysymyksen vastauksesta kävi ilmi, että Helsinki on aloittanut luonto- ja hiilijalanjäljen laskemisen kehittämistä, jota esimerkiksi Jyväskylässä ja Tampereella on jo tehty, ja josta kansainvälisiä kokemuksia esiteltiin Suomessa jo 1999 Maija Hakasen väitöskirjassa.

Ulkoistamisen päätösvaltaa pois valtuustolta

Valtuusto hyväksyi äänin 55-30 hallintosääntöön muutoksen, jolla päätöksiä kaupungin oman toiminnan ulkoistamisesta voidaan tehdä pienessä piirissä kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa ilman julkista keskustelua. Muutokselle ei esitetty oikeastaan mitään konkreettisia perusteluja. Jäljelle vain se, että ulkoistamis- ja kilpailuttamisratkaisuja halutaankin tehdä ilman julkista keskustelua ja keskittää valtaa kaupunginhallituksen enemmistölle. Tämä on jatkoa demokratian ja avoimuuden kaventamiselle, jota jo pormestari- ja toimialamalli merkitsivät.

Erityisesti Tuomas Rantanen (vihr) selitti, että ohjesääntöön jää kaupunginhallitukselle mahdollisuus todeta, että asia on periaatteellisesti niin tärkeä, kaupunkistrategian tasoinen asia, että se on syytä tuoda valtuustoon.

Tämä valtuuston vallan ja avoimen keskustelun kaventaminen hyväksyttiin kokoomuksen, vihreiden, perussuomalaisten ja RKP:n ryhmien yksimielisellä tuella. Vastaan äänestivät SDP, Vasemmistoliitto, Keskusta, Liike Nyt ja Kristillisdemokraatit. (Ks. artikkelin kuva äänestyskartasta.)

Muita päätöksiä

Valtuusto siunasi esityksen, jolla todettiin useiden viime vuoden talousarvion toteutumattomien tavoitteiden jääneet toteuttamatta. Samoin valtuusto siunasi keskustelutta jälkikäteen eräiden 2023 talousarvion määrärahojen siirtämisen käyttämättä jääneinä ja eräiden määrärahojen ylittämisen.

Suutarilaan hyväksyttiin elinkaarihankkeena monitoimitalon rakentaminen. Se korvaa nykyisen samalla tontilla olevan monitoimitalon. Noin 52 miljoonan euron hanke toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä yksityisen yhtiön kanssa.

Kaupunginvaltuuston seuraava kokous on 13. maaliskuuta.

YRJÖ HAKANEN