Valtuustoinfo 7/2024

Helsingin valtuuston huhtikuun alkupuolen kokouksessa oli taas vain vähän päätettävää. Asioita ratkaistaan yhä useammin lautakuntien, liikelaitosten ja yhtiöiden kokouksissa, joiden keskustelut eivät ole julkisia.

Kyselytunti

Valtuuston kyselytunnilla kokoomuksen Seija Muurinen ja Sirpa Asko-Seljavaara esitti kysymyksen omalääkäri-omahoitajamallista, jossa voisi olla mukana myös yksityisiä ammatinharjoittajia.

Apulaispormestari Daniel Sazonov vastasi Helsingin kehittävän terveysasemien toimintaa, mutta ilman kysymyksessä mainittua omalääkärimallia. Helsingissä käytössä on tiimimalli, jossa paljon palveluja tarvitseville osoitetaan useampien ammattilaisten tiimi eikä palvelua saa aina samalta lääkäriltä. Sazonovin mukaan tiimimalliin sopii hyvin ammatinharjoittajien osuus, joka kiinnostaa lääkäreitä.

Sazonovin mainitsema tiimimalli ei ole käytössä kaikilla terveysasemilla ja uusissa suurissa keskuksissa tiimit ovat isoja ja niiden väestövastuut laajoja. Laajimmillaan tiimi voi olla yli 24 000 asukasta ja pienimmillään paljon palveluja käyttävien kohdalla runsaat 2 000. Monien tutkimusten mukaan omalääkäri-omahoitajamalli on paremmin toteutettavissa Helsingin uusia jättikeskuksia pienemmillä terveysasemilla.

Käytännössä Helsingin sote ajaa palvelujen keskittämistä Kalasataman kaltaisiin keskuksiin, seuraavaksi Kamppiin ja Myllypuroon. Samaan aikaan kaupunki alibudjetoi terveysasemien rahoitusta. Kyselytunnilla monet kokoomuslaiset olivat innoissaan mahdollisuudesta saada kaupungin palveluja tuottamaan myös yksityisiä ammatinharjoittajia.

Toiseksi kyselytunnilla keskusteltiin lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Kysymys nousi Vantaan koulun järkyttävästä ampumistapauksesta. Keskustelussa korostui tarve lisätä lasten ja nuorten kanssa toimivien aikuisten määrää. Kun Orpon-Purran hallitus leikkaa näitäkin resursseja, on syytä lisätä kaupungin resursseja.

Muutamia kaupunkiympäristön asioita

Valtuusto hyväksyi hankesuunnitelman Betania-talon perusparannuksesta ja muuttamisesta päiväkotikäyttöön. Päiväkotitilojen tarpeisiin vastaaminen on tässä tapauksessa johtanut alueella olleen asukastalon toiminnan lopettamiseen.

Laaksoon tulevan yhteissairaalan tonteille päätettiin vuokrausperusteet.

Lisäksi valtuusto sai vastauksen aloitteeseen Töölönlahden puiston eteläosan puistosuunnitelman päivittämisestä.

Tilinpäätös: vuoden 2023 ylijäämä 467 miljoonaa

Valtuustossa ei kukaan esittänyt uudelleenarviota siitä, että kaupunki tekee jatkuvasti satojen miljoonien eurojen ylijäämää. Äskettäin julkaistu viime vuoden tilinpäätös on peräti 467 miljoonaa euroa ylijäämäinen. https://www.hel.fi/static/helsinki/tilinpaatos/helsinki-tilinpaatos-2023.pdf

Samaan aikaan, kun palveluissa on alituinen pula resursseista, on kaupunki rahoittanut miljardin investoinnit käytännössä kokonaan suoraan saman vuoden tulorahoituksella. Jos investoinnit tehtäisiin niin kuin yleensä, eli osittain pitkäaikaisella lainoituksella, voitaisiin palvelujen resurssipulaa helpottaa.

Valtuuston seuraava kokous on 24. huhtikuuta.

YRJÖ HAKANEN