Valtuustoinfo 18/2023

Valtuuston kokouksessa oli taas aika vähän päätettävää. Merkittävimmät päätökset koskivat veroprosenttia.

Kokoomus oli asettanut budjettineuvotteluissa tavoitteeksi alentaa kunnallisveroprosenttia. Sitä alennettiin kuitenkin vain valtion uuden ohjeistuksen mukaisesti pyöristämällä luku lähimpään prosentin kymmenekseen aiemman sadasosan sijasta. Veroprosentti on Helsingissä ensi vuonna 5,3 %, mikä on maan alimpia.

Kiinteistöveroprosentti puolestaan nousi, kun uusi laki nosti kiinteistöveron alarajoja. Yleinen kiinteistöveroprosentti on ensi vuonna Helsingissä alarajan mukainen 0,93%. Kiinteistöveron korotuksen arvioidaan lisäävän kaupungin tuloja runsaat 50 miljoonaa.

Muita asioita

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen käsittely tapahtui vähän yllättäen suljetussa istunnossa ja salassa pidettäviin asiakirjaliitteisiin perustuen. Thomas Wallgren esitti asiaa pöydälle, mutta esitys raukesi kun sitä ei kannatettu.

Valtuusto hyväksyi lisäksi vastaukset viiteen valtuustoaloitteeseen.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan varajäseneksi valittiin VASn Sami Muttilaisen tilalle Vesa Korkkula.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran jo 22.11. klo 16 käsittelemään ensi vuoden talousarvioesitystä.

Vanhusneuvosto järjestää Helsingin eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelimen HEJ:n kanssa keskiviikkona 22.11. klo 13-15 avoimen yleisötilaisuuden ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudennäkymistä sekä terveyskeskusten ja seniorikeskusten palveluista.

YRJÖ HAKANEN