Valtuustoinfo 6/2023

Helsingin kaupunginvaltuustossa 5.4.2023 tapahtunutta

Pääsiäisviikolla kokoontuneessa kaupunginvaltuustossa eniten keskustelua herättivät Kruunuvuorenrannan palvelukortteli, Postipuiston eteläisen alueen asemakaava ja Malmin hautausmaan vainajatilat.

Ylisuuret päiväkodit

Petra Malin (VAS) avaus viritti keskustelun suurten päiväkotien ja niiden tilaratkaisujen ongelmista. Keskustelu käytiin Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin hankesuunnitelmasta, johon sisältyy 200 lapsen päiväkoti ja 950 oppilaan peruskoulu, nuorisotila ja liikuntatiloja. Mari Holopainen (vihr) muistutti, että päiväkotien tilamitoitus Helsingissä on ahtaampi kuin esimerkiksi Vantaalla. Hankkeen hinta ilman arvonlisäveroja on noin 70 miljoonaa. Sami Muttilainen (vas) kysyi kirjastotiloista ja apulaispormestari Paavo Arhinmäki myönsi, että hankkeeseen ei mahtunut kirjastoa. Kirjastolle haetaan vuokratiloja, joista ilmeisesti ei tule kovin isoja.

Kyseenalainen keskustelu vainajatiloista

Malmin hautausmaan läheisyyteen rakennetaan kaupungin toimesta vainajatilat, joita on nyt Helsingissä riittämättömästi. Perusuomalaiset vastustivat hanketta, koska rakennuksen tulevat pesutilat myös muslimivainajille. Valtuusto joutui äänestämään siitä, kohdellaanko kaikkia vainajia kunnioittavasti. Perussuomalaisten esittämä hankkeen hylkäys torjuttiin äänin 73-10.

Eteläinen Postipuisto

Valtuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen, joka mahdollistaa Pasilan Postipuiston eteläiseen osaan noin 3 800 asukkaalle ja 2 000 työntekijälle. Alueella joudutaan tekemään aika isoja pilaantuneen maaperän kunnostustöitä. Toisaalta kaupunki on tehnyt alueen maankäyttöä ja kiinteistökauppoja koskevia esisopimuksia VR:n ja Posti Oy:n kanssa. Kaavamuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto keskusteli lisäksi vihreiden ryhmäaloitteesta, joka koski irtaantumista venäläisestä fossiilienergiasta. Tässä yhteydessä nousi esille erityisesti HSL:n lippujen hintojen nousu ja sen kielteiset vaikutukset.

Hallinto-oikeus: budjettiesityksen salaaminen laitonta

Heti pääsiäisen jälkeen tuli julki hallinto-oikeuden ratkaisu valituksiin, jotka ensin allekirjoittanut ja sitten myös Helsingin Sanomat teki, kun pormestari Vartiaisen vuoden 2022 budjettiesitystä ei julkaisu ennen kuin se oli sovittu kaupunginhallituksen ryhmien neuvotteluissa. Hallinto-oikeus totesi menettelyn lainvastaiseksi.

Pormestari muutti hieman menettelyä tämän vuoden budjetin valmistelussa, mutta ei edelleenkään julkistanut budjettiesitystä ennen kuin se oli sovittu eli käytännössä ratkaistu. Hän katsoo, että hallinto-oikeuden päätöksestä huolimatta näin voidaan tehdä jatkossakin. Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää pitää tätäkin menettelyä kuntalain vastaisena ja katsoo lain edellyttävän, että pormestari julkistaa budjettiehdotuksen ennen kuin se viedään poliittisten ryhmien neuvotteluihin (HS 13.4.2023).

YRJÖ HAKANEN