Valtuustoinfo 14/2023

Helsingin valtuustossa tapahtunutta 13.9.2023

Kaupunginvaltuustossa oli taas vain vähän varsinaisia asioita. Laajin keskustelu käytiin ympäristöraportista, joka oli kuitenkin vain tiedoksi merkittävä asia. Kansliapäällikkö vaihtuu ja hallintosääntöön tehtiin nuorten aloitteiden käsittelyä koskeva muutos. Kokouksen alla osoittivat kaupungintalon luona hekalaiset mieltä kohtuuttomia vuokrankorotuksia vastaan (tämän artikkelin kuva mielenosoituksesta).

Uusi kansliapäällikkö

Valtuusto valitsi suljetulla loppuäänestyksellä kansliapäällikön, kun nykyisen toimikausi päättyy lokakuun puolivälissä. Vaalissa Porvoon nykyinen kaupunginjohtaja, kokoomustaustainen Jukka-Pekka Ujula sai 54 ääntä ja tuli valituksi.

Muun muassa palkkasotkussa ryvettynyt kansliapäällikkö Sami Sarvilinna sai 28 ääntä ja Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula 2 ääntä. Sarvilinnaa esitti VAS:n Minja Koskela ja kannatti vihreiden Amanda Pasanen. Helsingin johtamisen ja myös pormestarimallin ongelmista kertonee se, että hakijoita virkaan oli vain yhdeksän.

Nuorten aloitteet hallintosäännössä

Kaupungin hallintosääntöön tehtiin pieniä muutoksia nuorten aloitteiden käsittelyn edistämiseksi. Aloitteiden käsittelyssä siirrytään malliin, jossa vastauksen antaa se toimialalautakunta tai johtokunta, jonka toimialaan aloite kuuluu. Valtuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa vastaaja on jatkossa pormestari.

Ympäristöraportti

Vuoden 2022 ympäristöraportista ilmenee, että keskeinen tavoite hiilineutraalisuudesta ei edennyt viime vuoden aikana vaan päästöt kasvoivat 11 %. Syyksi todettiin maakaasun käytön lisääminen Helenin kaukolämmön tuottamisessa. Hanasaaren voimalan sulkeminen tänä vuonna tulee vaikuttamaan toiseen suuntaan.

Ongelmia on myös liikenteen päästöissä ja joukkoliikenteen matkustajamäärät olivat viime vuonna edelleen koronaa edeltäneen tason alapuolelle. Liikenteen melualueella asuu peräti 39 % helsinkiläisistä.

Luonnonsuojelualueita perustettiin muutamia lisää.  Arvokkaimpien luontoalueiden suojelua raportti kehuu, mutta rajaa arvokkaimmat alueet suppeasti ja sivuuttaa asukkaiden kannalta tärkeään lähiluontoon rakentamisen.

Uutena painopisteenä raportissa arvioidaan myös kiertotaloutta. Sen sijaan asukkaiden arvioista ja palautteesta kaupungin toimiin raportti ei edelleenkään kerro.

Valtuuston seuraava kokous on 27. syyskuuta.

YRJÖ HAKANEN