Eläkeläisten terveisiä budjettiriiheen

Tuon eläkeläisten terveisinä erittäin huolestuneen viestin. Budjettiesitys uhkaa vakavasti pienituloisten ihmisten ja perheiden toimeentuloa, koska asumistuesta leikataan 363 miljoona euroa, työttömyysturvasta 570 miljoonaa euroa ja jopa viimesijaisesta toimeentulotuesta 100 miljoonaa euroa.

Pelkästään nämä leikkaukset ovat yli miljardi euroa, joka merkitsee indeksijäädytyksen myötä köyhyyden lisääntymistä 50000 ihmisellä. Näistä lähes 15 tuhatta on lapsia. Yksinhuoltajaperheet joutuvat köyhyyteen muistakin leikkauksista johtuen, sama kohtalo on opiskelijoilla. Ministeri Grahn-Laasonen kertoi kesällä, että toimeentulotuen saajien määrä aiotaan puolittaa.

Sosiaalialan toimijoiden arvion mukaan toimeentulotuen varaan putoaa lisää 50000 henkilöä, jotka joutuvat KELAn byrokratian rattaisiin ja kun sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja korotetaan, he joutuvat hakemaan täydentävää ja ehkäisevää tukea hyvinvointialueilta sekä Helsingin kaupungilta. Onneksi Helsingin päättäjät eivät halua palauttaa tänne terveyskeskusmaksuja.

Sosiaaliturvan leikkausten lisäksi Orpon hallitus siirtää vammaispalvelulakia vuoteen 2025 ja aikoo tehdä siitä ikäsyrjivän YK:N vammaissopimuksen vastaisesti. Vanhuspalvelulain hoivan henkilöstömitoituksen 0,7 hallitus siirtää tästä syksystä tulemaan voimaan vasta vuoden 2028 alusta. Aikuiskoulutustuen lopettamisella hallitus estää erityisesti sosiaali- ja terveysalan henkilöstön lisäämistä ja kriisiyttää edelleen näitä palveluja kipeästi tarvitsevien ja hoitojonossa odottavien ihmisten tilannetta. jota myös maksujen korotukset pahentavat.

Tämä epäinhimillinen, epäoikeudenmukainen ja syrjintää lisäävä politiikka ei ole hyväksyttävää, vaan pikemminkin tulee asevarusteluun käytettyjä varoja siirtää ihmisten auttamiseen, luonnon suojeluun ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Nyt on todellakin muutoksen aika!

OLLI SALIN
Kallion-Vallilan eläkeläisten puheenjohtaja
Helsingin eläkeläisten aluetoimikunnan jäsen
Eläkeläiset ry:n valtuuston jäsen
Helsingin vanhusneuvoston jäsen

(Artikkelin kuva: Toivo Koivisto)