Valtuustoinfo 13/2023

Helsingin valtuustossa 30.8.2023 tapahtunutta

Kaupunginvaltuustossa oli useita asemakaavojen muutoksia, niistä merkittävimpänä Haagan liikenneympyrän ja Vihdintien kaavamuutos. Lisäksi valtuusto hyväksyi eräitä henkilövaihdoksia luottamustehtävissä ja muutamia vastauksia valtuutettujen aloitteisiin.

Mika Raatikainen (PS) valittiin kaupunginhallituksen jäseneksi Jussi Halla-aho pyydettyä vapautusta tehtävästä. Mari Rantasen tilalle kaupunginhallituksen varajäseneksi valittiin Laura Korpinen (PS). Kaupunkiympäristölautakuntaan valittiin Atte Kalevan (kok) tilalle Katri Penttinen. Titta Hiltunen (vas) puolestaan tuli Veronika Honkasalon tilalle kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan.

Asemakaavoja

Nuorten aloitteiden käsittelyn kehittämiseen liittyvä esitys kaupungin hallintosäännön muutoksesta jätettiin pöydälle, koska siinä oli virheellinen muotoilu.

Asemakaavaehdotuksista keskustelua herätti Haagan ympyrän ja Vihdintien kaava. Atte Kaleva (kok) esitti kaavan palauttamista jotta pikaratikan linja lopetetaan Haagan ympyrään eikä jatku Vihdintielle. Palautusta kannattivat vain perussuomalaiset, kristilliset ja muutamat kokoomuslaiset. Se hylättiin äänin 69-15. Perussuomalaisten Laura Korpinen ehdotti kaavaesityksen hylkäämistä, koska kaavassa päätetään raitiotielinjauksesta, joka tosiasiassa johtaa Riistavuoren metsään rakentamiseen. Tämä esitys kaatui numeroin 75-9, vain perussuomalaisten tukiessa sitä.

Riistavuoren metsän puolustajien aktiivisuuden vaikutus kuului keskustelussa vakuutteluna siitä, että metsään rakentamista rajataan alun perin suunniteltua pienemmälle alueelle. Linja pikaratikan rakentamisesta ja katusuunnitelmasta vaikuttaa tosiasiassa Riistavuoren metsän kohtaloon, mutta puheenjohtaja ei suostunut ottamaan käsittelyyn edes pontta, jossa esitettiin rajoituksia Vihdintien vieressä olevaan metsään rakentamiselle. Metsän kohtalo ratkeaa myöhemmin, kun nimenomaisesti metsän alueelle ulottuva kaava tulee päätettäväksi.

Toisella asemakaavan muutoksella valtuusto hyväksyi Huopalahdentien katu- ja vesialueelle kaavan, joka mahdollistaa Vihdintien (Läntisen Helsingin) pikaraitiotien jatkamisen Huopalahdentielle. Perussuomalaisten Korpinen esitti sen palauttamista, mutta sai sille tukea perussuomalaisten lisäksi vain kristillisiltä.

Hanasaaren voimalaitosalueen viereiselle alueelle hyväksyttiin yksimielisesti asemakaava, joka mahdollistaa korttelin käytön erilaisten energiamuotojen, erityisesti uusiutuvien energiamuotojen tuotantoon.

Lauttasaaren Katajaharjuntielle hyväksyttiin kaava, joka mahdollistaa olemassa olevien periaatteessa hyväkuntoisten 60-luvun rakennusten purkamisen uusien rakentamiseksi. Päätös sivuutti kaupunginmuseon kannan, jonka mukaan täydennysrakentamista olisi voitu tehdä vanhaa purkamatta.

Valtuusto kokoontuu seuraavan kerran 13. syyskuuta. Lautakunnissa valmistellaan ensi vuoden talousarvioesityksiä. Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä myös terveysasemien ja neuvoloiden keskittämisen jatkaminen pohjoisen Helsingin alueella Oulunkylään, jonne esitetään kaavassa varattavaksi tontti uudelle jättikeskukselle.

YRJÖ HAKANEN