Valtuustoinfo 8/2023

Kaupunginvaltuustossa 10.5. tapahtunutta

Helsingin valtuuston kokouksen laajin keskustelu käytiin asumisen ja maankäytön ohjelman seurantaraportista. Varsinaisia päätösasioita oli jälleen vain muutama.

Kyselytunti

Kokous alkoi kyselytunnilla. Minna Lindgren (vihr) kysyi kaupungin edunvalvonnasta sote-rahoituksessa, Silja Borgarsdóttir Sandelin (Rkp) Helsingin tavoitteista hallitusneuvottelujen suhteen ja Eveliina Heinäluoma (sd) Sörnäisten vankilan lopettamisesta, jolloin sen rakennukset voidaan ottaa muuhun käyttöön.

Sote-palvelujen rahoituksesta puuttuu Helsingissä tänä vuonna 70 miljoonaa ja kymmeniä miljoonia myös HUS:ssa. Apulaispormestari ei luvannut siihen helpotusta kaupungin varoista, vaan vetosi valtuustostrategiaan kirjatusta linjasta, jonka mukaan sotepe-palvelut rahoitetaan vain valtionosuuksilla ja asiakasmaksuilla. Tämä on siis Helsingin valtuuston yksimielisesti hyväksymä linja eikä lakiin perustuva normi.

AM-ohjelman seuranta

Valtuustolle jaetusta raportista ilmenee, että asuntotuotanto on kääntynyt laskuun ja että erityisen paljon on vähentynyt kaupungin oma vuokra-asuntotuotanto. Kaupungin 1 500 vuokra-asunnon tavoitteesta toteutui 2022 vain 2/3 ja uusia on aloitettu vain 40 % tavoitteesta. Säännelty valtion osittain rahoittama ara-asuntotuotanto jäi muutenkin tavoitteista. Vain 14 % valmistuneista asunnoista oli ara-vuokra-asuntoja, kun tavoite oli 25%. Sama on tapahtunut myös edellisinä vuosina. Lisäksi vuokrat ja yhtiövastikkeet ovat nousseet palkkoja nopeammin. Harvoja positiivisia tietoja raportissa oli tilastoidun asunnottomuuden väheneminen.

Raportin yhteydessä äänestettiin perussuomalaisten esittämästä ponnesta, jossa syyllistettiin taas ongelmista maahanmuuttajia.

Päätösasioita

Varsinaisista päätöksistä merkittävin oli Pihlajamäen Rapakivenkujan asemakaavan muutos. Pihlajamäki-seura ja kaupunginmuseo vastustivat kaavamuutosta siltä osin kuin se loukkaa Pihlajamäen suojelukaavan tavoitteita ja merkintöjä. Pihlajamäki on modernin arkkitehtuurin merkkikohteita. Sen suojeluarvojen sivuuttamista perustellaan esityksessä lähinnä kaupungin yleisillä rakentamistavoitteilla. Esityksen perusteluissa pidetään huonona jopa sitä, että alueen asuntojen hinnat eivät ole nousseet yhtä paljon kuin muualla ja asunnoissa ei asuta yhtä ahtaasti kuin ennen!

Valtuustossa esitetyistä joistain kriittisistä puheenvuoroista huolimatta kukaan ei tehnyt esityksiä kaavan muuttamisesta tai palauttamisesta uuteen valmisteluun.

Seuraava valtuuston kokous on 24.5.