Valtuustoinfo 9/2024

Kaupunginvaltuustossa 15.5.2024 tapahtunutta

Helsingin valtuustossa oli taas vain muutama varsinainen päätösasia. Suurin osa kokousajasta käytettiin kyselytuntiin ja valtuutettujen aloitteisiin. Esimerkiksi Suomen suurimpiin kuuluvasta tietomurrosta ja sen mahdollistaneista virheistä ei käyty keskustelua edes kyselytunnilla.

Kyselytunti

Valtuusto keskusteli osassa pysäköinninvalvontaa esiintyneestä työtehtävien laiminlyömisen kulttuurista (Otto Meri), varautumisesta sote-järjestöjen valtionavustusten leikkaamiseen (Outi Alanko-Kahiluoto) ja valtion koulutusleikkausten vaikutuksista (Veronika Honkasalo).

Pormestari Vartiainen vakuutteli ryhtyneensä määrätietoisiin toimiin pysäköinninvalvonnan toiminnan tehostamiseksi. Apulaispormestari Sazonov puolestaan puhui yhteistyöstä sote-järjestöjen kanssa, mutta jätti myöhemmin katsottavaksi missä määrin valtionavustusten leikkaamista korvataan.

Apulaispormestari Johanna Laisaari kertoi, että Helsingin budjettineuvottelujen yhteydessä tehdään ratkaisuja siitä, miten Helsinki voi kompensoida valtioneuvoston päättämiä koulutusleikkauksia. Kokoomuksen puolelta pidettiin selvänä, että kaupunki ei kompensoi valtion rahoituksen leikkauksia, useampi muu valtuustoryhmä on valmis komensoimaan.

Muita asioita

Pia Pakarisen (kok) pyydettyä eroa kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenyydestä valtuusto valitsi hänen tilalleen Maarit Vierusen.

Hallintosääntöön hyväksyttiin muutamia täsmennyksiä https://paatokset.hel.fi/fi/asia/hel-2024-002676

Vuosaaressa sijaitsevan Vuoniityn peruskoulun, Heteniityntien toimipisteen perusparannukseen ja laajentamiseen hyväksyttiin noin 16 miljoonan euron hankesuunnitelma.

Lisäksi valtuusto hyväksyi Lauttasaaren Isokaaren asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa kolmen asuinkerrostalon rakentamisen tonteilla nykyisin sijaitsevien pienkerrostalojen tilalle.

Valtuusto sai tiedoksi vastaukset aloitteisiin, jotka koskivat Kulosaaren vanhan ostarin säilyttämisestä ainakin osittain, liityntäpysäköinnin periaatteista ja purotalkkaritoiminnasta.

Seuraava valtuuston kokous on 29.5.

YRJÖ HAKANEN