Valtuustoinfo 3/2021

Kaupunginvaltuuston 17.2. kokouksen isoimmat päätökset koskivat Kruunusillat-raitiolinjan jatkamista ja Jätkäsaaren Länsisataman eräiden tonttien myymistä. Keskustelu etenkin viime vuoden budjetin toteutumisesta ja valtuutettujen aloitteista venytti kokouksen 4,5 tuntiin.

Alibudjetoinnin seurauksia

Valtuusto joutui näin jälkikäteen hyväksymään isoja ylitysoikeuksia viime vuoden budjettiin. Ylitykset johtuvat alibudjetoinnista, jonka vaikutuksia koronapandemia on voimistanut.

Työmarkkinatuen kuntaosuus nousi viime vuodelle budjetoidusta 62 miljoonasta 13,8 miljoonalla eli 75,8 miljoonaan euroon. Tätä sakkomaksua Kelalle kaupunki joutuu maksamaan, kun selaiminlyö pitkäaikaistyöttömien työllistämistä.

Sote-palvelujen määrärahojen ylitys budjetista oli 22 miljoonaa euroa ja määrärahoissa 32 miljoonaa. Investointien määrärahat ylittyivät 28,6 miljoonalla. Sen sijaan kulttuurin ja vapaa-ajan määrärahoja jäi käyttämättä 2 miljoonaa.

Keskustelua herättivät talousarvion toteutumattomien tavoitteiden erityisesti ammatillisen koulutuksen keskeyttämisten kasvu mm. lähiopetuksen vähyyden seurauksena ja lääkäriin pääsyn keskimääräinen aika 27 vuorokautta, kun tavoite on alle 10 vuorokautta. Korona-aika on näitä ongelmia pahentanut, mutta perusongelma on pitkään jatkunut palvelujen määrärahojen alibudjetoiminen.

Asemakaavoja ja tonttikauppoja

Valtuusto päätti yksimielisesti eräiden tonttien myynnistä ja muutamista asemakaavojen muutoksista.

Jätkäsaaren Länsisatamasta myytiin kolme tonttia kovan rahan asuntorakentamiseen ja vuokrattiin osto-oikeudella yksi tontti.

Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueille hyväksyttiin asemakaavan muutos, joka mahdollistaa Kruunusillat-raitiolinjan jatkamisen Ylikylään ja rakentamista sen varrelle. Asukkailta tämä kaavaesitys oli saanut useita muistutuksia, joissa vastustettiin rakentamisen määrää ja viheralueille rakentamista. Yhdessä aiemmin päätetyn ratikkavarikon päälle ja ympärille tulevan rakentamisen kanssa alueelle tulee noin 2 400 asukasta.

Pakilantien varteen Kehätien etelä- ja pohjoispuolelle hyväksyttiin viidelle tontille asemakaavamuutos. Asukkailta oli tähän kerrostalorakentamisen määrään tullut useita muistutuksia.

Lisäksi valtuusto käsitteli vastaukset yhdeksään valtuutettujen aloitteeseen.

Valtuuston päätöstiedote luettavissa tästä linkistä.

Terv.
Yrjö Hakanen