Kuntalaisaloite Helen Oy:n hintojen kohtuullistamiseksi

 

Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen Oy on nostanut sähkön hintoja vuodessa jo kolme kertaa. Viimeksi Helen nosti perussähkön hintaa lokakuun alussa peräti 58 %. Lisäksi Helen on nosti lokakuun alusta kaukolämmön energiamaksua 30 %.

Yksittäisen kuluttajan kannalta energian hintojen korottaminen kerralla useilla kymmenillä prosenteilla on kohtuutonta. Se nostaa myös asumisen, elintarvikkeiden ja monia muita hintoja.

Hintojen nousuun on monia syitä. Helsingin kaupunki voi kuitenkin vaikuttaa omistamansa energiayhtiön toimintaan. Kaupunki voi hillitä hintojen nousua alentamalla yhtiölle asettamiaan tuottotavoitteita. Toinen, vielä merkittävämmin hintoihin vaikuttava muutos on eriyttää Helen Oy:n sähkön myynti helsinkiläisille siitä myynnistä, jolla Helen kilpailee markkinoilla.

Asukkaiden Helsinki -verkoston tapaamisessa päätettiin ryhtyä keräämään helsinkiläisten kuntalaisaloitetta Helen Oy:n helsinkiläisiltä perimien sähkön sekä kaukolämmön ja jäähdytyksen kuluttajahintojen alentamiseksi. Kuntalaisaloitetta kerätään sekä paperillaettä verkossa www.adressit.com/kuntalaisaloite_helen_oyn_hintojen_kohtuullistamiseksi