Lisää ehdokkaita Asukkaiden Helsinki -listalle

 

Asukkaiden Helsinki -yhteislista laajenee. Ehdokkaaksi on lähtenyt niin uusia kaupunkiaktivisteja, ympäristöasiantuntijoita ja taiteilijoita kuin ammattiyhdistysaktiiveja. Listalla on nyt yli kaksikymmentä ehdokasta ja se täydentyy vielä.

– Olen panostanut viimeiset kaksikymmentä vuotta kaupunginosien lähikulttuurin kehittämiseen, pyrkinyt aina rakentamaan siltoja kaupungin ja sen asukkaiden välille. Erityisen tärkeäksi koen vanhojen rakennusten suojelun, Helsingin kaupungin tyhjien tilojen käyttöönoton ja kulttuurin edistämisen, kertoo kaupunkiaktivisti Joonika Kaukoranta Merihaasta.

Asukkaiden Helsinki -listalle on asettunut ehdokkaaksi myös pitkän linjan ammattiyhdistystoimija Arto Aijala.

– Itse innostuin vasta näin vanhempana politiikkaan mukaan käytännön tasolla. Tätä ennen yli 30 vuotta keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tehdessä näin, ettei aika eikä työ jousta niin paljon, jotta voisi hoitaa muuta siinä ohessa, siten kuin olen tottunut työni tekemään. Asukkaiden Helsinki -listan vaaliohjelma on tosi hyvä ja mielelläni seison sen takana, toteaa Arto Aijala, eläkkeellä oleva linja-autonkuljettaja ja työsuojelun asiantuntija Konalasta.

Tällä viikolla ovat mukaan ehdokaslistalle tulleet myös opiskelija, HuK Mikko Korhonen Pakilasta, meteorologian dosentti, tutkija Laura Rontu Roihuvuoresta ja kuvataiteilija Juri Saarikoski Vallilasta.

Koko ehdokaslista löytyy tästä linkistä https://www.asukkaidenhelsinki.fi/category/ehdokkaat/

Asukkaiden Helsinki -yhteislistan vaaliohjelman ytimenä on toiminta lähiluonnon, lähipalvelujen, lähidemokratian ja tasa-arvon puolesta. Vaaliohjelma löytyy täältä https://www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/asukkaiden-helsinki-vaaliohjelma/