Kirje valtuustopuolueille korona-ajan kampanjoinnista

Arvoisat Helsingin valtuustossa edustettuna olevien puolueiden edustajat,

Kuntavaaleihin osallistuva Asukkaiden Helsinki -yhteislista on halukas osallistumaan keskusteluun, jota käytte korona-ajan vaalityön mahdollisista yhteisistä ”pelisäännöistä”. Saimme tähän esitykseemme alla olevan vastauksen.

Vastauksen mukaan useamman kuin noin 10 hengen osallistuminen etäkeskusteluihin on haastavaa. Tällä perusteella Julia Kurki ilmoittaa teidän nimissänne, että Asukkaiden Helsinki -yhteislista ei voi osallistua keskusteluihin.

Pidämme vastausta käsittämättömänä. Varmaan jokainen teistä on osallistunut jo lukuisiin yli 10 hengen ”tavoitteellisiin keskusteluihin” verkossa. Vaalikampanjoinnin ”yhteisten pelisääntöjen” sopiminen vain nykyisessä valtuustossa istuvien puolueiden edustajien kesken on täysin ristiriidassa vaalilain, kuntalain ja myös Helsingin osallisuusmallin kanssa.

Meidän on vaikea uskoa, että puolueenne ja valtuustoryhmänne ovat todella valmiita sivuuttamaan kampanjoinnin ”pelisääntöjen” valmistelussa keskeiset demokratian, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteet. Siksi toistamme esityksemme, että myös Asukkaiden Helsinki -yhteislistan edustaja saa osallistua aloittamiinne keskusteluihin vaalikampanjoinnin ”pelisäännöistä”.

Asukkaiden Helsinki -yhteislistan mielestä koronapandemia korostaa tarvetta hakea keinoja, joilla turvataan asukkaiden ja ehdokkaiden mahdollisuudet osallistua yhdenvertaisesti vaaleihin. Puolueiden ja valitsijayhdistysten ohella on kyse toimista, joilla Helsingin kaupunki voi edistää osallistumista ja vaalitiedotusta esimerkiksi tarjoamalla siihen maksuttomia ”virtuaalisia toreja”, mainospaikkoja katujulkisuuteen ja pandemian takia kiellettyjä yleisiä vaalitilaisuuksia korvaavia verkkokeskusteluja, ja myös keinoja tavoittaa niitä, jotka eivät ole verkossa.

Positiivista vastaustanne odottaen,
Asukkaiden Helsinki -yhteislistan puolesta 29.1.2021

Olli Salin
Helena Saarikoski
Margit Sjöroos
Mika Välipirtti
Yrjö Hakanen