Mukaan Asukkaiden Helsinki -verkostoon

Asukkaiden Helsinki -yhdistys kokoontui marraskuun jälkipuolella tekemään yhteenvetoa ensimmäisestä toimintavuodesta. Yhdistyksen tarkoituksena on Asukkaiden Helsinki -verkoston toiminnan ja talouden tukeminen.

Asukkaiden Helsinki ry:n puheenjohtajana jatkaa Olli Salin. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Arto Aijala, Yrjö Hakanen, Merikukka Kiviharju ja Helena Saarikoski.

Keskeisenä tulevassa toiminnassa on edistää Asukkaiden Helsinki -yhteislistan kuntavaaleissa tekemiä aloitteita ja seurata kaupungin eri toimialojen päätöksentekoa ja toimintaa. Asukkaiden Helsinki -verkostolle kootaan kiinnostuneista tässä tarkoituksessa neljä ryhmää.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa seuraavan ryhmän yhteyshenkilö on erityisopettaja Outi Mononen Veräjänlaaksosta, mononen.ost@gmail.com 

Sosiaali- ja terveystoimialan ryhmän yhteyshenkilö on pitkään sote-alalla työskennellyt eläkeläisaktiivi Olli Salin Hermannista, salinol@outlook.com

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa seuraavan ryhmän yhteyshenkilö on tanssitaiteilija Antti Seppänen Pohjois-Haagasta, seppanen.antti@gmail.com

Kaupunkiympäristötoimialan ryhmän yhteyshenkilö on Yrjö Hakanen Pirkkolasta, yrjo.hakanen@skp.fi

Ryhmät toimivat tilanteen ja voimavarojen mukaan kaupungin päätöksentekoa seuraten, kommentoiden ja aloitteita tehden. Toivomme verkostolle myös vinkkejä asioista, joihin on syytä puuttua ja ideoita aloitteita. Jos olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä ryhmän yhteyshenkilöön ja tule mukaan toimintaan helsinkiläisten hyvinvoinnin ja luonnon hyväksi.