Valtuustoinfo 21/2021

Kaupunginvaltuustossa 24.11. tapahtunutta

Kaupunginvaltuuston kokoukseen oli kasattu isoja asioita: talousarvio vuodelle 2022, Sörnäistentunneli ja vastaukset pariin kymmeneen valtuutettujen aloitteeseen. Kokousta edelsi Sörnäistentunnelia vastustava mielenosoitus, jonka järjestivät Elokapina, Greenpeace Helsinki ja Maan ystävät.

Palvelujen alibudjetointi jatkuu

Valtuusto kävi lähetekeskustelun kaupunginhallituksessa sovitusta ensi vuoden talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024. Budjetin suurin heikkous on sote-palvelujen alibudjetoiminen, jonka tunnustivat varovaisin sanakääntein myös eräät esityksen hyväksyneet. Muutamissa puheenvuoroissa valiteltiin henkilöstön palkkaukseen osoitettujen varojen vähyyttä ja kaupungin työterveydenhuollon ulkoistamista.

Budjettia kaunisteltiin keskustelussa vertaamalla sen määrärahoja tämän vuoden budjetin lukuihin, joista puuttuvat koronasta suoraan aiheutuneet lisämenot ja koronan lisäämä hoito- ja palveluvelka.

Perussuomalaiset tekivät palautusesityksen, joka ei sisältänyt konkreettisia määrärahaesityksiä. Heidän mielestään kaupunki käyttää liikaa rahaa mm. investointeihin, maahanmuuttajien kotiutumiseen ja koulujen aamupaloihin. Palautusta kannatti vain kristillisdemokraattien edustaja.

Kukaan ei esittänyt puuttumista kaupungin ylijäämiin, joita kertyy tulosennusteen mukaan myös tänä vuonna yli 230 miljoonaa euroa. Vain parissa ryhmäpuheenvuoroissa toivottiin avoimempaa budjetin valmistelua.

Keskusta esitti kaksi muutosta budjettiin: 3 miljoonaa lisää koulujen myönteiseen erityiskohteluun ja 4 miljoonaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamiseen 1-2-vuotiaille. Kristillisdemokraatit esittivät kotihoidon tuen lisän palauttamista 1-3-vuotiaille.

Talousarvion muutosesityksistä ja ponsista äänestetään seuraavassa valtuuston kokouksessa 8. joulukuuta.

Asukkaiden Helsinki -verkoston arvio budjetista löytyy tästä linkistä. Olen koonnut kriittisiä kommentteja artikkeliin kotisivuilleni.

Sörnäistentunneli hyväksyttiin

Laajin keskustelu kokouksessa käytiin Sörnäistentunnelista, jonka hankesuunnitelma hyväksyttiin äänin 48 – 37. Arvion mukaan 180 miljoonaa maksavan ja autoliikennettä lisäävän tunnelin puolesta äänestivät kokoomus, perussuomalaiset, Liike Nyt ja suurin osa SDP:n ja RKP:n valtuutetuista.

Yksityisautoilun edistäminen on räikeässä ristiriidassa valtuuston vain vähän yli kuukausi sitten kaupunkistrategiassa lupaamien ilmastotekojen ja joukkoliikenteen suosimisen kanssa. Tunnelin suunnittelu alkoi jo toista kymmentä vuotta sitten, kun valtuusto hyväksyi rakennusliike SRV:n kanssa sovitun Kalasataman ylimitoitetun asemakaavan ja siihen liittyvän Sörnäistentunnelin yleissuunnitelman. Olin silloin valtuustossa ainoa, joka vastusti näitä esityksiä ja esitti vaihtoehtoja.

Siinä näkyy myös kaupungin rahankäytön epäoikeudenmukaisuus: harvoja autoilijoita palvelevaan tunneliin riittää 180 miljoonaa, mutta rahaa ei riitä sote-palveluihin ja esimerkiksi päiväkotien määrärahat lasta kohti on painettu Helsingissä jopa muiden suurten kaupunkien tason alapuolelle, vaikka kustannustaso täällä on korkeampi.

Muita päätöksiä

Valtuusto hyväksyi lisäksi 8,7 miljoonan lisärahoituksen HSL:lle. Päätösesityksen perustelujen mukaan tarve lisärahoitukseen on kuitenkin selvästi suurempi, vaikka HSL on jo vähentänyt vuoroja.

Valtuutettujen aloitteisiin annettujen vastausten käsittelyssä keskustelua herätti vastaus Feministisen puolueen viime valtuustokaudelle tekemään aloitteeseen antirasistisen strategian laatimisesta. Perussuomalaiset vastustivat kaupungin sitoutumista antirasistisiin tavoitteisiin, joita aloitevastauksessa tuettiin, vaikka vastauksessa jätettiinkin auki kysymys antirasistisen strategian tekemisestä.

Kun valtuuston kokous oli kestänyt yli 7 tuntia, osa aloitevastauksista jätettiin pöydälle.

YRJÖ HAKANEN