Valtuustoinfo 11/2021

Kaupunginvaltuustossa 16.6. tapahtunutta

Vaalien alla annetut lupaukset lähiterveysasemien puolustamisesta syötiin heti valtuuston ensimmäisessä vaalien jälkeisessä kokouksessa, kun valtuusto päätti uudesta Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksesta. Paljon keskustelua herätti myös koulutusleikkausten peruminen, joka rajattiin vain koronasta aiheutuviin kustannuksiin.

Talousarvion ylitysoikeudet

Pormestari Jan Vapaavuori esitti talousarvioon ylitysvaltuudet kasvatuksen & koulutuksen toimialalle 17,5 miljoonaa, kulttuurin & vapaa-ajan alalle 1,6 miljoonaa ja sote-toimialalle 146 miljoonaa euroa. Esityksen mukaan ylitysvaltuudet koskevat vain koronasta aiheutuvia kustannuksia. Samalla hän esitti vastaavan summan lisäämistä talousarvion tulopuolelle valtion koronasta aiheutuviin menoihin lupaamana kompensaationa, mikä tarkoittaa, että menolisäyksiä ei oteta kaupungin ylijäämistä.

Valtuuston enemmistö torjui Vasemmistoliiton esitykset kotihoidon tukeen, ammatilliseen koulutukseen ja muihin koulutuksen määrärahoihin tämän vuoden budjetissa tehdyistä leikkauksista. Näitä esityksiä kannattivat Feministisen puolueen ja Avoimen puolueen edustajat sekä kotihoidon tuen Helsinki-lisän osalta myös keskusta, kristilliset ja perussuomalaiset. Vihreät ja SDP pitivät kiinni budjettisopimuksesta, jonka mukaan vain koronasta aiheutuviin kustannuksiin voidaan tehdä lisäyksiä.

 

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus

Vaalien alla useimpien valtuustoryhmien vetäjät ottivat Helsingin Sanomien haastattelussa kantaa lähiterveysasemien puolesta. Vain kolme päivää vaalien jälkeen nämä lupaukset syötiin, kun valtuusto hyväksyi hankesuunnitelman Kamppiin rakennettavasta uudesta terveys- ja hyvinvointikeskuksesta.

Päätöksen mukaan uuden jättikeskuksen valmistuessa lopetetaan Viiskulman, Laakson ja Töölön terveysasemat. Asukkaiden vastustuksen takia Lauttasaaren terveysasema säilyy Keskustan keskuksen ”satelliittina”. Kalasataman ja Vuosaaren jättikeskusten saamasta kritiikistä on suunnitelmassa otettu eräiden yksityiskohtien osalta opiksi (kuvantamispalvelut, sisätilojen suunnittelu ym).

Lähiterveysasemista valtuustossa kyllä puhuttiin, mutta niiden lopettaminen eteläisessä Helsingissä hyväksyttiin yksimielisesti.

Uusi keskus tulee Kamppiin metroaseman päälle. Rakentamisen hinta-arvio on 84 miljoonaa. Sen on tarkoitus valmistua 2027.

 

Tukkutori yhtiöitettiin

Erityisesti kokoomuksen ajama kaupungin toimintojen yhtiöittäminen jatkui Tukkutorin yhtiöittämisenä. Päätös koskee Tukkutori-alueen ohella kauppahalleja, toreja, Teurastamo-aluetta, Sörnäisten tukkualuetta ja eräitä muita.

Valtuusto hyväksyi yksityistämisen yksimielisesti. Valtuusto äänesti kuitenkin siitä, säilytetäänkö yhtiöön siirtyvän henkilöstön työehdot. Dan Koivulaakson esitystä työehtojen säilyttämisestä vähintään nykytasolla kannattivat VAS:n lisäksi vain SDP, kristillisten, Feministien ja Avoimen puolueen edustajat.

 

Ympäristöraportti

Vuoden 2020 ympäristöraportista käytiin vain lyhyt keskustelu, jonka jälkeen se merkittiin tiedoksi. Raportin mukaan kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet 33 % vuodesta 1990. Suurin selitys on päästökauppa ja Helenin kivihiilen käytön vähentäminen, jonka osalta isot muutokset ovat vielä edessä. Aiempaa enemmän raportissa kiinnitetään huomiota rakentamisen ja rakennusten energiakulutuksen vähentämiseen, mutta viheralueille rakentamisen ja viherverkojen kaventamisen ongelmat raportti sivuuttaa ongelmat. Liikenteen päästöjä vähensi viime vuonna tietysti pandemia.

 

Muita päätöksiä

Valtuusto hyväksyi esityksen osallistumisesta 4 miljoonalla eurolla Itärata Oy:n perustamiseen. Rata on tarkoitus vetää lentoasemalta Porvoon kautta Kouvolaan. Kritiikkiä Kotkan suunnassa on herättänyt se, että sitä ei vedetä rannikkoa pitkin suoraan itään.

Yksimielisesti hyväksyttiin myös maanalainen yleiskaava. Siinä on mukana myös kiistanalaisia varauksia, kuten keskustan maanalainen kokoojakatu (aiempi Keskustatunneli). Uutena on kaavassa mm. tunneli Länsiväylä-Jätkäsaari.

Pohjois-Haagan ala-asteelle hyväksyttiin laajennushanke.

Valtuutettujen aloitteiden käsittelyssä hyväksyttiin mm. linjaus turvapaikan hakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen, ponsi paperittomien EU-kansalaisten aseman helpottamiseksi, ja otettiin kantaa Rastilan leirintäalueen toiminnan jatkamiseksi

 

Tulevia tapahtumia

Nykyisen kaupunginvaltuuston viimeinen kokous on ensi keskiviikkona. Silloin päätetään muun muassa tilinpäätöksestä 2020. Asukkaiden Helsinki -lista kokosi siihen aloitteita ylijäämien käytöstä ja ne toimitettiin valtuustossa kesäkuun alussa.

Uuden valtuuston järjestäytymiskokous on 2. elokuuta.

Jo ensi maanantaina on kaupunginhallituksessa mm. esitys lopettaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisen selvittäminen. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -kansalaisliike on yhdessä muiden järjestöjen kanssa vedonnut perustamisselvityksen jatkamiseksi ja selvityksen tekemiseksi niin, että siinä tarkastellaan asiaa laajemmin kuin kaupunkiympäristölautakunnan enemmistön suppea rajaus Keskuspuiston ja Haltialan alueeseen.

YRJÖ HAKANEN

(Artikkelin kuva hel.fi)