Valtuustoinfo 11/2022

Helsingin kaupunginvaltuuston eilisen (15.6.) kokouksen laajin keskustelu käytiin vuoden 2021 ympäristöraportista. Lisäksi käsiteltiin muutama kiinteistöasia, kaavaesitys ja aloite.

Ympäristötavoitteet etenevät hitaasti

Ympäristöraportin mukaan ilmastopäästöt pysyivät Helsingissä viime vuonna edellisen vuoden tasolla. Tätä selittää osin se, että Helen Oy:n kaukolämmön polttoaineissa maakaasun osuus supistui ja kivihiilen ja öljyn osuus kasvoi viime vuonna. Myöskään liikenteen osalta päästöjen vähentäminen ei ole etenemässä niin nopeasti kuin kaupungin tavoitteiden toteuttaminen edellyttäisi.

Muista raportin havainnoista voi todeta mm. sen, että 37 % asukkaista asuu melualueella, merialueen tilan heikkeneminen jatkuu lämpötilojen noustessa ja luonnonsuojelualueiden osuus (3,8%) maa-alasta on kaukana tavoitteeksi asetetusta 10 prosentista. Korona-aikana joukkoliikenteen osuus romahti ja uhkaa jäädä alle koronaa edeltäneen tason, vaikka tavoite on nostaa osuutta.

Päästöjen kannalta seuraavia tärkeitä päätöksiä tehdään syksyllä, kun kaupunginhallitus päivittää Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmaa. Valmisteilla on myös uusi luonnonsuojeluohjelma.

Onnentien kaava ja muita asioita

Valtuusto hyväksyi asemakaavan, joka mahdollistaa Käpylän Onnentien vanhan koulurakennuksen purkamisen ja asuinrakennusten tekemisen sen tilalle. Kaavaesitys on herättänyt paljon vastustusta Käpylässä monestakin syystä. Alueella on pulaa koulutiloista, kyse on kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta ympäristöstä ja tontin käyttötarkoitus on muutettu kiinteistösijoitusyhtiö Kojamon tarpeisiin. Asemakaavan muutos hyväksyttiin äänin 74 – 8

Valtuusto hyväksyi Keski-Pasilaan tulevan peruskoulun ja päiväkodin rakentamishankkeen. Pukinmäen aseman läheisyyteen hyväksyttiin neljälle tontille täydennysrakentamista mahdollistava asemakaava.

Valtuuston kevätkauden viimeinen kokous on ensi keskiviikkona. Silloin käsitellään muun muassa vuoden 2021 tilinpäätös, joka on taas satoja miljoonia ylijäämäinen.

YRJÖ HAKANEN

(Artikkelin kuva Jussi Hellsten/hel.fi)