Valtuustoinfo 16/2023

Helsingin valtuustossa tapahtunutta 11.10.2023

Kaupunginvaltuuston kokouksen merkittävimmät asiat koskivat työvoimapalvelujen järjestämistä ja eräitä Pasilan uusien alueiden asemakaavoja. Muissa kaupungin elimissä valmisteltiin samaan aikaan ensi vuoden talousarviota ja ratkaisuja muun muassa sote-palveluverkosta ja Lapinlahden ex-sairaalan rakennusten tulevaisuudesta.

Työvoimapalvelut

Helsinki on ollut pari vuotta mukana työllisyyden kuntakokeilussa. Eduskunnan keväällä hyväksymän lain mukaan työvoimapalvelut järjestetään Suomessa kuntapohjaisesti. Valtuusto päätti Helsingin osalta ottaa työvoimapalvelut kaupungin järjestettäväksi vuoden 2025 alusta alkaen.

Keskustelussa Otso Kivekäs kummasteli, miksi päätöksen perusteluissa esitetään valmisteltavaksi palvelujen järjestämistä liikelaitoksen muodossa. Toisena ongelmana Kivekäs nosti esille sen, että valtion valmistelut tietojärjestelmistä eivät ole valmiita vuoden 2025 alussa.

Kivekäs epäili liikelaitosmallin tarkoituksenmukaisuutta tällaisessa toiminnassa, joka ei ole luonteeltaan liiketoimintaa ja työvoimapalvelujen kannalta on tärkeää niiden yhteys mm. sote-palveluihin, koulutukseen ja muihin kaupungin palveluihin. Liikelaitosmallia puolustivat eräät kokoomuksen valtuutetut, jotka halusivat kilpailuttaa työvoimapalveluja.

Valtuusto hyväksyi ponnen, joka edellyttää selvitettäväksi erilaisia tapoja organisoida työvoimapalvelut. Siinä ei otettu kantaa liikelaitoksen puolesta tai vastaan. Tätä vastusti vain Wille Rydman (PerusS).

Valtuuston keskustelussa sivuutettiin monet kaupungin työvoimapalvelujen nykyiset ongelmat, kuten Helsingin päätökset palkkatukityöllistämisestä lyhyisiin jaksoihin, joissa työtön ei pääse jakson päättyessä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin.

Pasilan uusia asemakaavoja

Valtuusto hyväksyi Keski-Pasilaan asemakaavan, jolla Triplan eteläpuolelle voidaan tehdä massiivisia yli 130 metriä korkeita 32 kerroksen pilvenpiirtäjiä. Kaavavalmistelu on tapahtunut rakennusliikkeiden ja sijoittajien toiveiden mukaan. Korkean rakentamisen suuren hiilijalanjäljen, tuulisuuden, pitkien varjojen ja kaupunkikuvan ongelmia tärkeämpänä pidettiin sitä, että Helsinkiin saadaan metropolikaupunkiin kuuluvaa Manhattanin ilmettä. Laura Korpisen (PerusS) palautusesitys ei saanut kannatusta.

Valtuusto joutui korjaamaan Pasilan Postipuiston alueelle keväällä hyväksymäänsä asemakaavaa, koska ELY-keskus vaati muutosta lähelle rataa rakennettavien asuntojen meluhaittojen vähentämiseksi. Valtuusto hyväksyi muutoksen, joka edellyttää asuntojen ja pihahan oleskelualueiden sijoittamista niin, että melutaso jää enimmäisrajojen alle.

Ryhmäaloitteita

Nuorten hyvinvointipalveluja koskevasta sosialidemokraattien ryhmäaloitteesta ja vihreiden ryhmäaloitteesta varhaiskasvatuksen kriisin ratkaisemiseksi käytiin molemmista laajat keskustelut.

Molemmissa aloitteissa toivottiin muun muassa lisää resursseja, joiden alimitoittamisesta aloitteen tehneet ryhmät ovat itse olleet mukana budjettisovussa päättämässä. Nähtäväksi jää, miten aloitteissa esitetty näkyy kaupungin ensi vuoden talousarviossa.

Muita päätöksiä

Kaupungin uudeksi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtajaksi valittiin diplomilaulaja Juha Ahonen 7 vuoden määräaikaiselle kaudelle. Ahonen siirtyy tehtävään Tampereen kulttuurijohtajan virasta.

Osana sotepe-uudistuksesta seuraavia muutoksia valtuusto hyväksyi esityksen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta, koska kuntayhtymän palvelut ja henkilöstö ovat siirtyneet hyvinvointialueelle.