Valtuustoinfo 7/2021

Kaupunginvaltuustossa 21.4. tapahtunutta

 

Helsingin valtuustossa ei ollut taaskaan paljon päätettävää, mutta keskustelujen myötä kokous venyi lähes viiteen tuntiin. Liekö vaalien lähestymisellä vaikutusta?

Nuorten aloitteet

Eniten keskustelua herättivät nuorten tekemät aloitteet ja virkamiesten niihin antamat vastaukset. Nuorten aloitteiden määrä on edelleen vähentynyt, niitä oli tehty vain 15 ja suurin osa aloitteista oli nuorisoneuvoston jäsenten tekemiä. Nuorisoneuvoston lausunnossa kritisoitiin aloitteiden hidasta käsittelyä ja ylimalkaisia vastauksia. Aloitteissa nousi esille mm. nuorten kokema turvattomuus, koulukiusaaminen, tyttöjen häirintä ja mielenterveyspalvelujen tarpeet.

Henkilöstölle liikunta- ja kulttuuriseteli – ei tulospalkkiota

Toinen keskustelua herättänyt asia oli kaupungin työntekijöille kertaluontoisesti myönnetty liikunta- ja kulttuuriseteli, jonka arvo on enintään 200 euroa/henkilö. Sillä kaupunki suuntaa kulttuuri- ja liikuntapalveluihin noin 7,5 miljoonaa.

Samalla valtuusto kuitenkin siunasi ratkaisun, jolla henkilöstö on jätetty vaille tulospalkkiota viime vuodelta – vaikka kaupunki teki 500 miljoonaa euroa ylijäämää. Tulospalkkiot on sidottu Helsingissä menojen säästämiseen, joka etenkin koronavuonna on ollut lähes kaikissa toiminnoissa mahdotonta. Vasemmistoliiton ehdotus selvittää mahdollisuus maksaa 750 euron kertakorvaus viime vuoden työstä. Sitä kannatti vain 16 valtuutettua.

Kaavaratkaisuja

Valtuusto muutti yhtä maankäyttöä ja kiinteistökauppaa koskevaa sopimusta Kruunuvuoren etelärinteen alueella. Syynä oli Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kumota alueen asemakaava kahden kerrostalotontin osalta lepakkoalueen johdosta.

Vuosaaren Kurkimoision alueelle hyväksyttiin asemakaavamuutos, joka mahdollistaa lisää rakentamista ja jossa pilotoidaan viherrakentamista.

Muita päätöksiä

Sote-lautakuntaan valittiin eroa pyytäneen Seija Muurisen tilalla Ulla-Maija Urho.

Kuntavaalien siirtymisen johdosta valtuuston kokousaikataulua muutettiin niin, että uusi valtuusto aloittaa jo 2. elokuuta. Nykyisen valtuuston seuraava kokous on 5. toukokuuta.

Yrjö Hakanen

(Artikkelin kuva Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 2020, hel.fi)