Helsingin kuntavaaliin kootaan puolueiden ulkopuolinen lista

Helsinki on hieno kaupunki, mutta monet sen hyvinvointitekijät ovat uhattuna. Päätöksenteossa sivuutetaan toistuvasti asukkaiden mielipiteet ja jätetään huomioimatta tärkeät luontoarvot. Kevään kuntavaaleihin kootaan Asukkaiden Helsinki -yhteislistaa, jolla asukkaiden mielipiteet lähipalvelujen ja lähiluonnon puolesta halutaan nostaa kaupungin päätöksenteon keskiöön.

Helsinkiläisille tarvitaan lisää vaikuttamisen väyliä, jotta kaupunkia kehitetään asukkaiden eikä taloudellisen voitontavoittelun ehdoilla. Ympäristökriisi ja sosiaalinen eriarvoisuus vaativat radikaaleja muutoksia, joiden toteuttamisessa Helsingin pitää olla edelläkävijä, katsovat yhteislistan aloitteentekijät.

– Kutsumme kaikkia, joille ihmisen ja luonnon hyvinvointi on tärkeämpi arvo kuin liikevoittojen maksimointi, asettamaan tavoitteita ja ehdokkaita puolueisiin sitoutumattomalle yhteislistalle, kertoo luonnonsuojelija ja asukasaktiivi Helena Saarikoski Vuosaaresta.

Tärkeysjärjestys on yhteislistaa kokoavien mielestä pahasti vialla, kun kaupungille kasataan keskellä koronakriisiä taas satojen miljoonien ylijäämiä.

– Lähiterveysasemien lopettamishankkeiden sijasta pitää ohjata kaupungin ylijäämistä lisää rahaa lähipalveluihin, jotka ovat erityisen tärkeitä lapsiperheille ja vanhuksille. Kaupungin on oltava myös aktiivinen työllistäjä ja hyvä työnantaja, sanoo eläkeläisaktivisti Olli Salin Vallilasta.

Kaupungin vanhuspalveluja on ajettu alas jo pidemmän aikaa – nyt on aika muuttaa suunta, esittää Helsingin sote-toimialan ruotsinkielisissä palveluissa työskentelevä luottamusmies Anneli Korhonen.

– Monet ikäihmiset ovat hätää kärsimässä. Palvelut on turvattava kaikille ikääntyneiden ihmisarvoa kunnioittaen ja myös kielilakia noudattaen.

Korona-aika on korostanut lähimetsien ja muiden viheralueiden merkitystä. Puolustamme Helsingin ainutlaatuista luontoa ja kulttuuriympäristöä, jota liialliset rakentamishankkeet uhkaavat, kertoo Ympäristöliike Helsingin ehdokas ja Pro luonto -yhdistyksen puheenjohtaja Mika Välipirtti

Puolueista riippumattoman Asukkaiden Helsinki -yhteislistan muodostavat ehdokkaat, joille kullekin kootaan vähintään kymmenen äänioikeutetun helsinkiläisen muodostama valitsijayhdistys. Yhteislistan vaaliohjelma valmistellaan avoimessa keskustelussa, jonka tuloksia kokoavaan työryhmään kuuluvat toimittaja Yrjö Hakanen, asukasaktiivi Helena Saarikoski, eläkeläisaktivisti Olli Salin ja Pro luonnon puheenjohtaja Mika Välipirtti.

 

(Artikkelin kuva mielenilmauksesta viheralueiden puolesta 2016 Helsingin yleiskaavasta päätettäessä.)